Archiwum

Archiwum dla 18/06/2015

ZOO Opole składa projekt na ochronę 13 zagrożonych zwierząt

Niezależna Gazeta Obywatelska 1

Młoda Żyrafa [zoo.opole.pl]Projekt „Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu” został złożony w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski – Działanie 5.1 „Ochrona różnorodności biologicznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Czytaj więcej…