Bogusław Bardon: Grudniowa refleksja

Niezależna Gazeta Obywatelska1

Bardon BogdanTo my mieliśmy rację walcząc w PRL i niosąc transparenty:

MY CHCEMY CHLEBA
UWOLNIĆ WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH
PRECZ Z KOMUNĄ
TELEWIZJA I RADIO KŁAMIE
SOLIDARNOŚĆ, PRAWORZĄDNOŚĆ, UCZCIWOŚĆ
BÓG, HONOR, OJCZYZNA.

Za walkę o swoją godność, prawa człowieka, niepodległą ojczyznę my i nasze wcześniejsze pokolenia patriotów zapłaciliśmy krwią, torturami, więzieniem i obozami internowanych. To pokolenie z 1980 roku wniosło w świat koronę wolności Polsce w 1989 roku i innym krajom. Przychodzi nam teraz bardzo gorzko obchodzić tą 33 rocznicę walki w Stanie Wojennym.

W naszej ojczyźnie nie dla wszystkich jest pracy. Dla wielu rodzin brakuje chleba. Warunki ekonomiczne zmusiły wielu rodaków do emigracji. Powracają represje za wygłaszanie poglądów i status więźnia politycznego.

Wielu z nas uznało, że Polska Zjednoczona Partia Robotnicza wprowadziła reżim komunistyczny i była organizacją zbrodniczą działającą na szkodę narodu polskiego. Była kierowana przez wrogie nam państwo z Moskwy.

Do dzisiaj nie osądzono wielu komunistycznych zbrodniarzy. Proces naprawiania krzywd zmarnowano wprowadzając grubą kreskę z układem w Magdalence. Część mediów zbrodniarzy nazywało ludźmi honoru. To różnej maści komunistycznym sekretarzom i tym z tajnych instytucji przekazywano banki, spółki, wysokie stanowiska i narodowy majątek. Państwem wstrząsają gigantyczne korupcje i układy finansowe w tym bezkarność różnych urzędów. Elita władzy stała się wyjątkowo chciwa i nie lojalna wobec złożonej przysięgi poselskiej.

Odczuwalny jest bezprecedensowy atak części masmediów na chrześcijańskie korzenie Polaków. Widoczny jest brak uczciwości i rzetelności dziennikarskiej.

Wyśmiewa się patriotów którym w cyniczny sposób chce się odebrać wyznawane poglądy streszczone w haśle BÓG HONOR OJCZYZNA.

Samozadowolenie władzy widać w organizowanych z wielką pompą uroczystościach i imprezach z okazji tak zwanych 25 lat wolności. Przystąpienia do Unii Europejskiej, NATO i otrzymania 30 milionów dolarów z CIA dla tajnych służb. Wszystko to dzieje się w czasach napaści Rosji na swojego sąsiada z którym mamy wspólną granicę. Tak kończy się 2014 rok i grudniowa rocznica wprowadzenia przez komunistów STANU WOJENNEGO. 13 grudnia 2014r rozpoczyna się Wielki Marsz Protestu Polaków.

Bogdan Bardon, internowany 1981- 1982 r.

  1. Kontra
    | ID: 9c0cc00f | #1

    Panie Bardon, niech pan sobie daruje te patriotyczne deklamacje. Niech pan lepiej opisze swoją działalność w MZK i jak pan tam wojował z zakładową „Solidarnością”. Dlaczego przepisał się pan do innego związku??? Ludzie w MZK dobrze pamiętają te czasy, wiedza co warte pańskie deklaracje.

Komentarze są zamknięte