Polska Zjednoczona Platforma Obywatelska …?

Redaktor10

foto tvp.infoŻenujące jest, gdy premier Ewa Kopacz próbuje zawłaszczyć rocznicę wprowadzenia nielegalnego stanu wojennego na potrzeby apologetów „ludzi honoru” red. Adama Michnika i uznaje, że skandalicznym jest wybór tej daty przez Prawo i Sprawiedliwość, aby manifestować sprzeciw wobec fałszerstw wyborczych dokonanych w ostatnich wyborach samorządowych.

Warto przypomnieć, że to samo środowisko „ugodowców” bije peany na cześć wyborów z 4 czerwca 1989 roku, które sfałszowano w ramach operacji „URNA” MSW PRL kierowanego wówczas przez zbrodniarza Kiszczaka.

Media mętnego nurtu zajęły się głównie udziałem pięciu biskupów w komitecie honorowym protestu organizowanego przez PiS jakby zapominając, że w II RP na przykład w wyborach w 1928 roku do Parlamentu RP dostało się 12 duchownych i nikomu nie przyszło do głowy, aby łączyć sprawy państwa z kwestiami wiary w sposób, który rodziłby obawy o niezachowanie lojalności wobec II RP przez duchownych parlamentarzystów. Ich udział w życiu politycznym II RP był wyrazem dbałości o moralność, której dziś najwyraźniej rządzącym brakuje. Więcej, poseł ks. IV kadencji Sejmu II RP ks. Stanisław Downar w interpelacji z lipca 1938 roku proponował zawieszenie działalności organizacji o charakterze narodowosocjalistycznym i przyczynił się do uzyskania pełnych praw akademickich przez KUL. Jako Konfederata uznaję rolę Kościoła Katolickiego jako ważny element tradycji i pamiętamy rolę kościołów reformowanych w podtrzymaniu polskości na Śląsku Cieszyńskim czy Polaków wyznających Islam w obronie niepodległości od propolskich formacji nawet w XVII wieku. Doceniamy udział Żydów w formowaniu Legionów Polskich i fakt, że przez kilka wieków mieli wpływ umacnianie państwowości wielonarodowego państwa. Doceniamy wypowiedzi posła na Sejm II RP I,II,III kadencji Izaaka Grünbauma – sygnatariusza niepodległości Izraela – za jego wezwania do obrony przed komunistycznymi hordami w 1920 roku. Kwestie wiary, narodowości nie mają bowiem znaczenia, gdy władze III RP nie widzą systemowej ochrony Czesława Kiszczaka, ochrony rosyjskich i nielegalnych monumentów czy 2 mln uznanych za nieważne głosów w wyborach samorządowych 2014 roku.

W nocy z 12 na 13 grudnia byłem pod willą Czesława Kiszczaka, szefa MSW RPL, gdy mordowano ks. Jerzego Popiełuszkę. Nasi przyjaciele z Solidarności Walczącej czy koledzy z Federacji Młodych PiS, Klubów Gazety Polskiej najwidoczniej uznali, że skazanie nazistowskich dygnitarzy za to, że „wykonywali rozkazy” nie leży aż tak odległe od żadania ukarania capo di tutti capi polskiego SS „Die Schutzstaffel der NSDAP”, tj. Służby Bezpieczeństwa. To dziejowa konieczność, bo 100 mln ofiar komunizmu, kilka milionów pokrzywdzonych na naszym terytorium, wymaga nie tylko prawomocnego skazania tow. Kiszczaka, ale setek „małych jaruzelków i kiszczaków”, którzy jak prok. Naczelnej Prokuratury Woskowej (tzw. „śledztwo smoleńskie”) Sławomir Gorzkiewicz oskarżał mnie o naruszenie sojuszu z ZSRR i „kłamstwo”, że Rosjanie zabijali Polaków w Katyniu. To ukaranie byłego wiceministra sprawiedliwości Andrzeja Kryże, który jako „sędzia” przedłużał mi areszt mimo – jak obecnie bada IPN w kierunku chęci doprowadzenia do śmieci – jest naszym zadaniem. Co ci ludzie robią jeszcze w strukturach instytucji III RP? Sam prok. Gorzkiweicz odmówił skierowania sprawy „Olina” do sądu … Nawet albo aż tego ….

Nie wierzę, że poseł Platformy Antoni Mężydło – skatowany w słynnej akcji SB – popiera tworzenie Polskiej Zjednoczonej Platformy Obywatelskiej. Co tacy ludzie robią w środowisku przytulającym Dariusza Rosatiego czy Danutę Hibner? Byłem obserwatorem Rady Europy w licznych krajach b. Bloku Wschodniego. Nigdzie nie pozostawiano wyników wyborów decyzji sądownictwa – bez jej dekomunizacji i lustracji.

Prawo i Sprawiedliwość protestowało. Moje środowisko protestuje. Wszyscy świadomi protestują. A władza odmawia państwowego pochówku śp. Kazimierzowi Świtoniowi … Dlatego protestujemy w grudniu … pani Kopacz ….

Adam Słomka
Przewodniczący KPN-NIEZŁOMNI,
poseł na Sejm RP (1991-2001)

 1. JT
  | ID: eb1e0ac5 | #1

  Właśnie wróciłem z Wawy – Słomkę widziałem – ja skandowałem Polska Zjednoczona Platforma Obywatelska przez swój megafon.

  Teraz jadę do Czeskich koleżanek ;)

 2. Eleonora
  | ID: 5be85e91 | #2

  Panie Słomka również bardzo cenię pana Izaaka Grünbauma.
  Za jego projekty wobec Polski.
  Pańscy poprzednicy z PPSu z równie wielką sympatią odnosili się do planów pana posła Izaaka Grünbauma.

  Gratuluję pańskich tradycji PPSowskich:)
  Którym w obecnym kształcie bliżej do tradycji KPP?!

  „Doświadczenia zdobyte na terytorium Rosji posłużyły polskim Żydom do rozpoczęcia już we wrześniu 1918 roku, a więc przed ogłoszeniem niepodległości Polski, realizacji planu budowy w Polsce żydowskiej autonomii.

  Kształt autonomii, jaką polscy Żydzi spodziewali się uzyskać w Polsce, żydowscy parlamentarzyści przedstawili już w maju 1919 roku, kiedy na forum Sejmu omawiano po raz pierwszy projekty konstytucyjne.
  Izaak Grünbaum powiedział wówczas:

  My żądamy jednego, ażeby dano możność żydostwu polskiemu do zorganizowania się dla zaspokojenia swoich specyficznych potrzeb, których nikt inny nie będzie mógł zaspokoić. Bo my nie mówimy, że nikt nie będzie chciał tych potrzeb zaspokoić, my mówimy tylko, że nikt prócz żydów samych nie jest w stanie tego zrobić.

  Zgłoszona rok później w Komisji Konstytucyjnej przez Izaaka Grünbauma w imieniu Związku Posłów Narodowości Żydowskiej propozycja autonomii żydowskiej zawarta została w pakiecie projektów artykułów mniejszościowych, spośród których proponowany artykuł 113 brzmiał:

  Ziemie Rzeczpospolitej, zamieszkałe w przeważającej większości przez narodowości niepolskie, stanowić będą autonomiczne prowincje, które otrzymają osobne przedstawicielstwo ustawodawcze, wybierane na podstawie wyborów powszechnych, bezpośrednich, równych, tajnych i stosunkowych. Osobne ustawy określą kompetencje tych ciał ustawodawczych oraz stosunek prowincji autonomicznych do Państwa”

  Na forum Sejmu w dniach 16-17 listopada 1920 roku, podczas dyskusji nad projektem artykułów mniejszościowych i propozycjami Izaaka Grünbauma, Mieczysław Niedziałkowski z PPS powiedział:

  Jesteśmy gotowi przyznać szerokie prawa dla kulturalnego rozwoju każdej mniejszości, która zamieszkuje nasze Państwo. Ale od tego jest cała przepaść do tego stanowiska, które zajmuje w tej chwili w Polsce pewna część opinii żydowskiej np. stronnictwo syjonistyczne i pewna część robotniczych stronnictw żydowskich. Stanowczo, zupełnie kategorycznie i również z całym spokojem i z zupełnie czystym sumieniem socjalistycznym odrzucamy wszystkie te koncepcje, które chciałyby z Państwa Polskiego uczynić wspólną własność Polaków i Żydów. […] Jesteśmy gotowi przyznać wszelkie prawa dla rozwoju kulturalnego i politycznego poszczególnych odłamów mniejszości narodowościowych, rozsianych po całym Państwie Polskim, ale zachować musimy koniecznie zasadę ogólną, iż Państwo Polskie jest państwem tylko polskim”

  A dzisiaj koledzy pana Słomki z mównicy sejmowej życzą wesołego Chanuka
  Poległy prezydent zapala menorę, symbol obcego państwa w gmachu polskiego sejmu…
  Lekką ręką wydają miliony złotych na Muzeum Żydów, choć Polacy Muzeum Historii Polski doczekać się nie mogą… itp…itd…

  ( ale najważniejsze jest pokrzyczeć w stolicy )

  http://solidarni2010.pl/15175-ewa-kurek-trudne-sasiedztwo-polacy-i-zydzi-ok-1000-1945-cz-xi.html

 3. | ID: e787ce33 | #3
 4. ely
 5. ely
  | ID: f2508cda | #5

  Stan wojenny 13.12.1981 r. gdzie trafili :

  Internowani w Strzeblinku -( zakład karny). W stanie wojennym miejsce internowania. Między innymi byli tam internowani Lech Kaczyński, jako pierwszy, Andrzej Gwiazda, Maciej Jankowski, Jacek Kuroń, Seweryn Jaworski . Cele, kraty,- pod zamknieciem

  Internowani w Jaworzu – (wojskowy ośrodek wczasowy) . Cała III RP – Władysław Bartoszewski, Andrzej Celiński, Andrzej Drawicz, Bronisław Geremek ,Bronisław Komorowski, Waldemar Kuczyński, Aleksander Małachowski .Pokoje bez krat, niezamknięte drzwi

 6. Eleonora
  | ID: 5be85e91 | #6

  No i co z tego że
  „Cele, kraty,- pod zamknieciem”

  Jak już bez zamknięcia zezwolili na grabież Polski?!
  Jak w starej piosneczce
  A dziad wiedział
  Nie powiedział
  A to było tak:

  https://www.youtube.com/watch?v=2aoRvfQ8FzU

 7. ely
 8. ely
 9. Eleonora
  | ID: 5be85e91 | #9

  @ely

  Proszę znaleźć artykuł, który mówi co robi PIS w temacie tajnych więzień CIA?
  Kto i komu zapłacił za organizację tychże?
  Dlaczego robiono to w tajemnicy przed narodem?
  Dlaczego nie wzięto pod uwagę bezpieczeństwa narodu?
  I czy organizacja tajnych więzień obcych państw jest zgodna z Konstytucją?

  Jak już sobie pomaszerowalismy, pokrzyczelismy teraz chętnie usiądziemy i wysłuchamy naszych patriotycznych posłów….

 10. Irena
  | ID: cf3dd12c | #10

  @NGO.Dzieki za videa.m.in.felieton,manifestacje wiadomosci,i inne.Gratuluje panu Kolbiarz objęcie stanowiska burmistrza miASTA Nysy, pięknego miasta. Zycze zdrowia i dobrych decyzji.

  @ pani Eleonora .Dzieki za komentarze.pozdrawiam

Komentarze są zamknięte