List do naczelnego z żądaniem sprostowania [publikujemy w całości]

Niezależna Gazeta Obywatelska2

sprostowanie mlekovityDziałając jako pełnomocnik Spółdzielni Mleczarskiej MLEKOVITA z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem ul. Ludowa 122, 18-200 Wysokie Mazowieckie – odpis pełnomocnictwa wraz z odpisem z KRS dołączam – na zasadzie art. 31a ust. 1 ustawy prawo prasowe wnoszę o zamieszczenie w Dzienniku „Niezależnej Gazecie Obywatelskiej” publikowanej w formie elektronicznej w szczególności na stronie internetowej http://ngopole.pl/ sprostowania związanego z podaniem nieprawdziwych wiadomości zawartych w artykule „Wywiad specjalny NGO z Przemysławem Talkowskim prowadzącym program „Państwo w Państwie”, opublikowany dnia 24 listopada 2014 r.

Po dziewiątym pytaniu redaktora prowadzącego wywiad: Czy Pan redaktor i Pana wspaniały zespół zwrócili uwagę na inne obszary patologii, którymi się Pan nie zajmował?”, pojawia się następujące sformułowaniem:

„Patologie to nie jest tylko ten układ rządzący, jest miejscowość, a takich miejscowości w Polsce są dziesiątki, gdzie rządzi Mlekovita, Wysokie Mazowieckie, która jest jednocześnie matecznikiem PiS-u i jest to obszar chronicznego bezrobocia, gdzie stawki dla płacy są ustawione na bardzo niskim poziomie, bo jest tylko jeden pracodawca. Kilka lat temu do tej miejscowości chciał wejść z dużą inwestycją Blachy-Pruszyński, ta inwestycja została przez Burmistrza do spółki z Prezesem Mlekovity zablokowana, przy użyciu wszelkich metod administracyjnych, z powodów dosyć oczywistych, żeby nie psuć rynku pracy.”

W związku z powyższym żądamy zamieszczenia poniższego sprostowania.

„Kategorycznie zaprzeczamy, jakoby Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA, a szczególności jej władze miały cokolwiek wspólnego z zablokowaniem inwestycji firmy Blachy-Pruszyński w mieście Wysokiem Mazowieckiem. Jednocześnie oświadczamy, iż o planowaniu takiej inwestycji dowiadujemy się z Państwa gazety po raz pierwszy. Również wiarołomnym kłamstwem jest informacja, iż obszar powiatu, czy miasta Wysokie Mazowieckie to obszar chronicznego bezrobocia. To właśnie dzięki dynamicznemu i stałemu rozwojowi SM Mlekovita bezrobocie w tym obszarze było i jest jednym z najniższych w województwie podlaskim i Polsce (średnia bezrobocia woj. koło 12% w latach 2009-2010 w mieście Wysokie Mazowieckie 5-6%; bezrobocia w 2013 województwo -15%, Wysokie Mazowieckie – 7%) -dane GUS. Przeciętne wynagrodzenie o osób zatrudnionych w SM MLEKOVITA w Wysokiem Mazowieckiem to przeszło 3.800 zł. za 2014 r. Stąd też nieprawdziwe i kłamliwe są twierdzenia autora tekstu również w zakresie „ustawiana” przez Spółdzielnię płacy na bardzo niskim poziomie. Uważamy, iż wielu mieszkańców Opolszczyzny nie pogniewałoby się za otrzymanie takiego wynagrodzenia.”

(-) Radcy Prawny

Krzysztofa Dyszkiewicz (-)

  1. ely
  2. ely
    | ID: 6bd7b51b | #2

    Premier Jarosław Kaczyński na spotkaniu w dniu 01.12.2014 r. ze studentami Uniwersytetu Opolskiego ( film i zdjęcia)

    http://blogpress.pl/node/20344

Komentarze są zamknięte