Archiwum

Archiwum dla 27/11/2012

Ferdynand Goetel: Zachód i Katyń

Niezależna Gazeta Obywatelska 1

Pamiętam dobrze opór wśród tzw. miarodajnych czynników w Warszawie, jaki musiałem, pokonywać w r. 1943 wyjeżdżając do Katynia. Po powrocie stoczyłem całą walkę, by sprawę narzucić polskiemu Czerwonemu Krzyżowi. Czytaj więcej…

Rozmowy o końcu świata we Wrocławiu

Niezależna Gazeta Obywatelska

Czy 2012 rok jest rokiem ostatnim? Wielu może powiedzieć iż nie przecież jesteśmy Katolikami,  a nie wyznawcami religii majów. Ale przecież zgodnie z Naszą wiarą oczekujemy na powtórne przyjście Boga na ziemię i koniec świata. Czytaj więcej…

NIK o zakupie LRAD w Policji

Niezależna Gazeta Obywatelska 1

NIK negatywnie ocenia przygotowania i realizację zakupu przez Komendę Główną Policji urządzeń nagłaśniających dużej mocy (LRAD), wyposażonych w moduł wysyłania sygnału wysokiej częstotliwości. Czytaj więcej…