NIK o zakupie LRAD w Policji

Niezależna Gazeta Obywatelska1

NIK negatywnie ocenia przygotowania i realizację zakupu przez Komendę Główną Policji urządzeń nagłaśniających dużej mocy (LRAD), wyposażonych w moduł wysyłania sygnału wysokiej częstotliwości. Polskie prawo nie pozwala na stosowanie wysokich częstotliwości jako środka przymusu bezpośredniego. NIK poświadcza, że Policja skutecznie dezaktywowała moduł wysyłający tego typu sygnały, jednak wydatkowanie pieniędzy podatnika na środki niedozwolone polskim prawem NIK ocenia negatywnie.

Więcej plik pdf na: http://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-zakupie-lrad-w-policji.html

  1. kajtek
    | ID: 3968f1c3 | #1

    Organa prześladują mnie 7 lat………..mam jaskrę, zwłókniałą zastawkę nadciśnienie, cukrzycę, astmę i poczucie , że Władze hodują nas Polaków i zakup aparatury do nękania Obywateli, traktuję jako broń ekonoma , hodowcy do ujarzmiania zwierząt.
    Przecież po takim ataku , mogę umrzeć natychmiast a wtedy powiedzą , zwierzę dostało nauczkę. Bunt , to kopa.

    Przerażenie jak szybko nas opanowali.

Komentarze są zamknięte