Rozmowy o końcu świata we Wrocławiu

Niezależna Gazeta Obywatelska

Czy 2012 rok jest rokiem ostatnim? Wielu może powiedzieć iż nie przecież jesteśmy Katolikami,  a nie wyznawcami religii majów. Ale przecież zgodnie z Naszą wiarą oczekujemy na powtórne przyjście Boga na ziemię i koniec świata.

Czy klonowanie, sodomia, upadek człowieka i odejście od Boga oraz prawa natury to nie te same zjawiska które były opisywane w Apokalipsie?

Wiele znaków może wskazywać, iż żyjemy w czasach ostatecznych – porozmawiajmy o tym, byśmy byli przygotowani na….

Zapraszam na Klub Dyskusyjny w środę 28 listopada o godz. 17.00 do sali jesionowej przy ul. Odona Bujwida 49/51 we Wrocławiu (D.A. Wawrzyny).

Gościem który specjalnie na nasze spotkanie przyjedzie z Krakowa  będzie Pan Sławomir Skiba -Wiceprezes Instytutu Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi, redaktor naczelny dwumiesięcznika „Polonia Christiana”, długoletni redaktor naczelny  „Przymierza z Maryją” (obecnie zastępca red. nacz.), członek polskiego TFP (ruch obrony Tradycji, Rodziny i Własności) publicysta, działacz katolicki.

Oprac. JG

Komentarze są zamknięte