2 czerwca rusza szkoła myśli republikańskiej – COLLEGIUM NOBILIUM OPOLIENSIS

Niezależna Gazeta Obywatelska14

Collegium Nobilium Opoliensis, którego dyrektorem jest Marcin Ociepa, to nowy, unikalny program edukacyjny Stowarzyszenia „Horyzonty” skierowany do ludzi ambitnych, którzy dostrzegając niedostatki systemu masowej edukacji, chcą podnieść swoje kompetencje i umiejętności społeczne, a także poddać formacji swoją postawę odpowiedzialności za wspólnotę lokalną i państwo, dążąc do nieustannego samodoskonalenia i rozwoju. Ta nowa konserwatywna szkoła ma być kuźnią idei i charakterów w duchu nowoczesnego patriotyzmu wyrażanego szacunkiem do państwa; jego tradycji i historii, pracowitością i oddaniem dla dobra wspólnego, budową dobrobytu w oparciu o wolny rynek i przedsiębiorczość obywateli, troską o instytucję rodziny i odbudowę etosu zaangażowania i służby publicznej.

Collegium Nobilium Opoliensis ma być również centrum myśli i inicjatyw republikańskich, zalążkiem pierwszego opolskiego think tanku w dziedzinie nauk społecznych, opartego na pracy zespołów pierwszych trzech interdyscyplinarnych Katedr: Historii, Filozofii i Filologii oraz Politologii, Dziennikarstwa i Rozwoju Regionalnego, a także Kształcenia Biznesowego i Ustawicznego, które oddolnie wspierając proces kształcenia wyższych uczelni Opola, przyczyniają się do zwiększania ich konkurencyjności, a poprzez inicjatywy o charakterze naukowym, edukacyjnym i kulturalnym pomnażają kapitał intelektualny regionu. Wykładowcami na CNO będą m.in. dr Marek Cichocki, dr Paweł Kowal, Konrad Szymański, Paweł Poncyliusz, Arkadiusz Karbowiak, Jan Ołdakowski i Marcin Ociepa.

Cel kształcenia w CNO:

Absolwent Collegium Nobilium I stopnia :

 • świadomy i zaangażowany OBYWATEL
 • samodzielny i dojrzały DŻENTELMEN/DAMA
 • wykształcony i odpowiedzialny PROFESJONALISTA
 • lojalny i odważny RYCERZ XXI wieku

Metody

I. DUCH, UMYSŁ i CIAŁO

– seminaria, warsztaty i ćwiczenia prowadzone w oparciu o 3 filary.

II. MISTRZ – UCZEŃ

– indywidualne, tutorskie podejście do każdego uczestnika.

III.ZADANIA MIĘDZYKURSOWE

– lektury i ćwiczenia sportowe.

IV. SZABLA i KOŃ

– zajęcia z szermierki i jeździectwa.

Formy i narzędzia

 • Seminaria – wykład z formułą czynnego udziału uczestników.
 • Warsztaty – zajęcia praktyczne z naciskiem na pracę w grupie.
 • Ćwiczenia – zajęcia praktyczne z naciskiem na wymiar indywidualny.
 • Debaty oksfordzkie.
 • Spotkania z uznanymi teoretykami i praktykami w różnych dziedzinach.
 • Lektury i inne zadania – zlecane pomiędzy kursami.
 • Trening indywidualny – zdeklarowany przez studenta pomiędzy kursami.
 • Zorganizowane zajęcia sportowe.

 Zagadnienia na seminaria, warsztaty i ćwiczenia w oparciu o 3 filary

I. DUCH

 • O wojnie w czasach pokoju
 • Wstęp do filozofii
 • Malarstwo, muzyka, literatura; poezja
 • O wspólnocie

II. UMYSŁ

 • Wprowadzenie do polityki
 • O państwie
 • Historia Polski i powszechna
 • Polityka historyczna
 • Wstęp do stosunków międzynarodowych
 • Techniki pracy umysłowej
 • Techniki negocjacji
 • Elementy medioznawstwa; nowe media
 • Public relations
 • Kształcenie biznesowe

III. CIAŁO

 • Retoryka
 • Savoir vivre
 • Protokół dyplomatyczny
 • Jeździectwo
 • Szermierka
 • Trening indywidualny

Absolwenci w zależności od uzyskanej noty końcowej oraz zainteresowań będą mogli kontynuować szkolenie w Collegium Nobilium II-go stopnia, a także doskonalić się w ramach współpracy z jedną z trzech Katedr CNO:

 • Katedra Kształcenia Biznesowego i Ustawicznego
 • Katedra Politologii, Dziennikarstwa i Rozwoju Regionalnego
 • Katedra Historii, Filozofii i Filologii

Terminy Zjazdów:

 • 2 czerwca 2012 r. – Opole
 • 30 czerwca 2012 r. – Opole
 • 1 września 2012 r. – Opole
 • 22 września 2012 r. – Opole
 • 6 – 7 października 2012 r. – Warszawa
 • 20 października 2012 r. – Opole
 • 10 listopada 2012 r. – Opole.           

 

 1. zainteresowana dama
  | ID: 084cd6be | #1

  Jaki jest koszt?

 2. | ID: 0ac8dff8 | #2

  TUTORZY CNO:
  Mikołaj Antoniak,
  Przedsiębiorca pokolenia `84. Właściciel 12stopni.pl.

  Bolesław Bezeg,
  historyk, dziennikarz. Redaktor naczelny „Historii lokalnej”. B. redaktor naczelny „Gazety Lokalnej. Tygodnika Kędzierzyńsko-Kozielskiego”. Współpracował m.in. z Gazetą Wyborczą, Radiem Opole, Uniwersytetem Opolskim.

  Dr Marek A. Cichocki,
  filozof, historyk idei politycznych, związany m.in. z Centrum Stosunków Międzynarodowych, Collegium Invisibile, Ośrodkiem Studiów Wschodnich, Centrum Europejskim Natolin. Adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Redaktor Naczelny rocznika „Teologia Polityczna” oraz „Nowej Europy. Przeglądu Natolińskiego”. Były społeczny Doradca Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i polski negocjator Traktatu Lizbońskiego.

  Krystyna Cieszyńska,
  filolog, b. Radna i Członek Zarządu Miasta Opola, wieloletnia nauczycielka, koordynator projektów społecznych i samorządowych. Wiceprezes Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych „Horyzonty”.

  Lena Dąbkowska – Cichocka,
  magister sztuki, b. Podsekretarz Stanu i Doradca w Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, b. Posłanka na Sejm RP, współtwórczyni Muzeum Powstania Warszawskiego. Członek Honorowy Stowarzyszenia „Horyzonty”.

  Adam Dera,
  historyk, uczestnik seminariów doktoranckich przy Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk. W latach 2005-2007 Wiceprezes Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych „Horyzonty”.

  Marcin Drofiszyn,
  filozof, doktorant w Katedrze Logiki i Metodologii Nauk Uniwersytetu Wrocławskiego. Nauczyciel filozofii i etyki w Zespole Szkół Plastycznych w Opolu.

  Krzysztof Drynda,
  prezes Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych „Horyzonty”, menadżer projektów społecznych i samorządowych, lider organizacji pozarządowych, absolwent Akademii Innowatorów Społecznych.

  Agnieszka Franczyk,
  psycholog, pedagog, asystent w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, trener umiejętności psychospołecznych. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych oraz członek zarządu Stowarzyszenia Laboratorium Zmiany.
  Arkadiusz Karbowiak,
  politolog, b. Zastępca Prezydenta Miasta Opola.

  Dr Paweł Kowal,
  politolog, historyk, Poseł do Parlamentu Europejskiego, b. Poseł na Sejm RP i Wiceminister Spraw Zagranicznych, prezes partii Polska Jest Najważniejsza, nauczyciel akademicki. Związany m.in. z Instytutem Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Klubem Jagiellońskim, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Collegium Invisibile, Kolegium Europy Wschodniej i Instytutem Spraw Publicznych.

  Grzegorz Kozdraś,
  pedagog, doktorant i nauczyciel akademicki w Instytucie Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Opolskiego. Trener Judo.

  Bartłomiej Machnik,
  politolog, doktorant i przewodniczący Koła Naukowego Doktorantów Nauk o Polityce na Uniwersytecie Opolskim. Zainteresowania: marketing polityczny; public relations; social media.

  Marcin Ociepa, dyrektor Collegium Nobilium Opoliensis,
  politolog, specjalizacja: studia europejskie, nauczyciel akademicki na Wydziale Ekonomii
  i Zarządzania Politechniki Opolskiej. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Opola. W latach 2005 – 2011 założyciel i prezes Stowarzyszenia „Horyzonty”. Zainteresowania naukowe: stosunki międzynarodowe, studia europejskie.

  Jan Ołdakowski,
  filolog, Poseł na Sejm V i VI kadencji. Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. Związany m.in. z Ośrodkiem Myśli Politycznej.

  Paweł Poncyljusz,
  b. Wiceminister Gospodarki RP, Poseł na Sejm RP IV, V i VI kadencji. Obecnie dyrektor w dużej firmie sektora prywatnego.

  Dr Ewa Skrabacz,
  adiunkt w Zakładzie Systemów Politycznych Instytutu Politologii Uniwersytetu Opolskiego. Zainteresowania badawcze: polska scena polityczna; partie i systemy partyjne; bezpieczeństwo obywateli.

  Konrad Szymański,
  prawnik, Poseł do Parlamentu Europejskiego, twórca Międzynarodowego Przeglądu Politycznego, związany z wieloma prestiżowymi organizacjami pro live oraz instytutami, w tym Centrum Europejskim w Natolinie, Kolegium Europy Wschodniej, Fundacją Polsko – Niemieckie Pojednanie. Członek Honorowy Stowarzyszenia „Horyzonty”.

 3. T
  | ID: 7a4fa012 | #3

  Idee konserwatywne z p. dr E. Skrabacz?

 4. cozakoles
  | ID: 49b7d0a9 | #4

  Program ciekawy, ale chyba nie robią tego non profit? Jaki więc jest koszt…

 5. Sosen
  | ID: 388e7534 | #5

  Pani dr. Ewa Skrabacz ma jak najbardziej prawicowe poglądy.

 6. 24 maja 2012, 23:40 | #1
 7. Eleonora
  | ID: 2c642ca6 | #6

  świadomy i zaangażowany OBYWATEL
  samodzielny i dojrzały DŻENTELMEN/DAMA
  wykształcony i odpowiedzialny PROFESJONALISTA
  lojalny i odważny RYCERZ XXI wieku

  Proszę mi wytłumaczyć:
  Jak się ma RYCERZ do OBYWATELA??
  Nie mówiąc już wobec kogo ma być lojalnym?
  Bo z Pieśni o Rolandzie jasno to wynikało…
  a teraz?

 8. 25 maja 2012, 02:09 | #2
 9. T
  | ID: 7a4fa012 | #7

  @Sosen
  Prawicowa jest też podobno Platforma Obywatelska ale czy konserwatywna? Podobnie myślę jest ze wspomnianą Panią. Jeszcze kilka „ciekawych” nazwiska na wydziale Politologii się znajdzie tylko czy to właściwi ludzie do „kształtowania kuźni charakterów”, czy raczej oportunizmu?

 10. temumisiu
  | ID: 69d1da0f | #8

  Kolejna inicjatywa Ociepy pod patronatem Gazety Wyborczej? Wiadomo, że od lat jest pupilkiem GW, nagłaśniają wszystko z czym wyskoczy. Okazuje się, że również Bolesław Bezeg współpracował z GW, a teraz ma być tutorem CNO. Poproście na tutora jeszcze Leszka Frelicha, naczelnego GW w Opolu. Będzie jeszcze ciekawiej. Uniwersytet Opolski jest powszechnie nazywany Czerwoną Sorboną a wśród tuturów CNO tylu przedstawicieli tej uczelni. Dziękuję za taką szkołę „konserwatyzmu”.

 11. 4 czerwca 2012, 10:29 | #3
 12. I’m back
  | ID: 9440136e | #9

  Lepiej żeby szkoła nazywała się PJN

 13. 4 czerwca 2012, 15:31 | #4
 14. E. Litka
  | ID: a60463c2 | #10

  Kiedy poprawicie kompromitujący błąd gramatyczny w nazwie CNO? Jaka nazwa, taka „akademia”.

Komentarze są zamknięte