Radni będą dyskutować o bezpłatnej autostradzie A4

Niezależna Gazeta Obywatelska

O godz. 10.00 rozpoczyna się sesja Rady Miasta Opola w Ratuszu. Do najważniejszych tematów na dzisiejszej sesji będzie uchwała w sprawie przyjęcia polityki oświatowej miasta Opola na lata 2011- 2015 oraz uchwała w sprawie stanowiska Rady Miasta Opola w sprawie bezpłatnej autostrady A4 na odcinku Wrocław-Katowice  – incjatywa klubu radnych PiS. Kolejnym tematem będzie uchwała w sprawie stanowiska Rady Miasta Opola dotyczącego przeniesienia noclegowni oraz izby wytrzeźwień z Groszowic – również inicjatywa klubu radnych PiS, uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Opola – tu prawdopodobnie zakończy się wprowadzeniem opłaty symbolicznej w wysokości jeden złotych. Projekt został skrytykowany mocno przez kluby w Radzie Miasta Opola za 500 zł opłaty wnoszonej przez przedsiębiorcę, zanim jeszcze otrzyma pozwolenie na prowadzenie żłobka. Dodajmy, że posiedzenia sesji i komisji w radzie miasta są jawne. Dlatego, każdy może przyjść do Ratusza i zobaczyć jak radni głosują w sprawch mieszkańców.

Oprac. Tomasz Kwiatek

Komentarze są zamknięte