Prezes ZChR dr Bogusław Rogalski w Radio Maryja o funkcjonowaniu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie [AUDIO]

Zastępca Naczelnego

Prezes ZChR dr Bogusław Rogalski/NGOPOLE.PL

Czy misja Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w sytuacji wojny na Ukrainie jest zagrożona? Czy sama OBWE ma dzisiaj rację bytu? – To był najtrudniejszy rok, ten który mija w historii OBWE od czasu powstania, czyli od 1 sierpnia 1975 roku, bo tak w istocie trzeba by uznać datę powstania dzisiejszej OBWE. To wówczas powstała Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, która w 1995 roku przekształciła się właśnie w OBWE, czyli Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. OBWE jest nazywane „małym ONZ-tem” ponieważ skupia aż 57 państw w większości europejskich plus Stany Zjednoczone i Kanada oraz republiki środkowoazjatyckie – głównie te, które powstały po rozpadzie Związku Sowieckiego – mówił o początkach tej organizacji na antenie Radio Maryja, prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin dr Bogusław Rogalski.

Żeby móc przede wszystkim podsumować to, co dzieje się dzisiaj w Łodzi, tym czym zajmuje się OBWE, trzeba dwa zdania poświęcić temu czym ta organizacja w istocie jest i jakie ma uprawnienia, bo o tym bardzo mało się mówi. Od OBWE wymaga się bardzo wiele, natomiast siła sprawcza tej organizacji jest bardzo mocno ograniczona, ponieważ OBWE jest jedną z agend ONZ-tu i jest organizacją międzynarodową, ale regionalną. Co ważne, decyzje OBWE są podejmowane na zasadach pełnego konsensusu i co bardzo istotne maja charakter wyłącznie polityczny.”

– tłumaczył w rozmowie z Radiem Maryja w dniu obrad OBWE w Łodzi prezes ZChR.

Decyzje, które podejmuje OBWE nie mają charakteru sprawczego, to znaczy nie są prawnie wiążące wobec żadnego państwa członkowskiego. Natomiast owszem te decyzje podejmowane przez OBWE mają podobnie jak rezolucje ONZ-tu siłę bardzo mocno opiniotwórczą i siłę dużego nacisku na państwa, które są członkami tej organizacji. Czy przede wszystkim zajmuje się OBWE? My znamy OBWE z działań polegających przede wszystkim na wysyłaniu obserwatorów na różnego typu wybory, w różnych państwach i europejskich, i pozaeuropejskich i tutaj OBWE jakby bardzo mocno wywiązuje się z tych swoich obowiązków”

– powiedział w wywiadzie z toruńską rozgłośnią dr Bogusław Rogalski.

OBWE jest organizacją, która ma i plusy, i minusy. Tak trzeba to powiedzieć. Jeśli chodzi o te kwestie na „tak”, za istnieniem i funkcjonowaniem OBWE to właśnie procesy wyborcze, które są pilnowane przez OBWE (…). Również jeśli chodzi o ochronę praw człowieka, bo OBWE odpowiada również za tą kwestię. Również ochronę praw mniejszości narodowych, autochtonicznych mniejszości narodowych, ale też wolności i swobód obywatelskich. W tym kontekście, OBWE zdaje egzamin. Natomiast OBWE nie zdaje egzaminu jeśli chodzi o kwestie związane z utrzymywaniem bezpieczeństwa czy zapobieganiem wojnom i konfliktom pomiędzy państwami. Przypomnę tylko, że najważniejszym celem istnienia OBWE jest to cel polityczno-wojskowy polegający na unikaniu konfliktów. W sensie takim, że OBWE ma działać przede wszystkim przeciwko wybuchowi wojen, ale też powstawaniu konfliktów polityczno-wojskowych między państwami. W tym kontekście jeśli weźmiemy pod uwagę najnowszą historię ostatnich lat w Europie, widać, że z tym właśnie OBWE sobie nie radzi nie mając instrumentów do zapobiegania tym konfliktom”

– sprecyzował w rozmowie prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin.

POSŁUCHAJ CAŁEJ ROZMOWY

(źródło: Radio Maryja)

Opracował Piotr Galicki, www.ngopole.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *