Archiwum

Archiwum dla 26/08/2022

ZChR o decyzji wicepremiera Piotra Glińskiego w sprawie totalitarnego obelisku w Olsztynie: Trafna, potrzebna i de facto zamyka sprawę

Zastępca Naczelnego 1

23 sierpnia Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wszczął z urzędu postępowanie w sprawie uchylenia, decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 19 maja 1993 r., wpisującej do rejestru zabytków województwa olsztyńskiego „Pomnik Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej” w Olsztynie — stwierdza Centrum Informacyjne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czytaj więcej...

ZChR: Kolejna antypolska akcja zniszczenia cmentarza AK w Surkontach daje sygnał, aby aktywnie promować rzeczywistych wspólnych bohaterów

Zastępca Naczelnego

Wojskowy cmentarz w Surkontach to miejsce, gdzie pochówek znalazło 35 żołnierzy AK i ich dowódca, podpułkownik Maciej Kalenkiewicz "Kotwicz". To właśnie on kierował oddziałem AK, który 21 sierpnia 1944 r. stawił czoła 32. pułkowi wojsk wewnętrznych NKWD. Bitwa o Surkonty została upamiętniona po 1990 r. na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie, napisem na jednej z tablic – „SURKONTY 21 VIII 1944”. - Kolejne barbarzyńskie zniszczenie mogił polskich bohaterów z Armii Krajowej tylko potwierdza, że Alaksandr Łukaszenko nawiązuje do sowieckich kłamliwych tez o historii Białorusi, które opiera na efektach paktu Ribbentrop-Mołotow. Potrzeba zatem nie tylko potępienia i ścigania winnych haniebnej antypolskiej akcji w Surkontach, ale aktywnej polityki historycznej. Proponujemy zatem, aby w Warszawie stanął pomnik białoruskiego premiera i senatora II RP Romana Skirmunta, który w trakcie wojny polsko-bolszewickiej stanął po stronie Polaków. Był bratem stryjecznym Konstantego Skirmunta - w okresie międzywojennym polskiego ministra spraw zagranicznych. Został on zamordowany 7 października 1939 roku w rodzinnym majątku w Porzeczu przez zrewoltowanych chłopów białoruskich, którzy wcielali w życie powstanie radzieckiej Białorusi. Po drugie, obecnie działają 2 przejścia graniczne z Białorusią dla ruchu osobowego: Bobrowniki – Berestowica oraz Terespol-Brześć. Proponujemy, aby w każdej z tych lokalizacji wystawić pomniki wspólnych parwdziwych polsko-białoruskich bohaterów, tj. gen. Józefa Bułak-Bałachowicza oraz gen. Stanisława Bułak-Bałachowicza - mówi Niezależnej Gazecie Obywatelskiej Paweł Czyż, rzecznik prasowy Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin.

Czytaj więcej...