Archiwum

Archiwum dla 20/08/2022

Lider ZChR dr Bogusław Rogalski: Czy Joanna Senyszyn zamierza nakazać nauczanie „HiT” z dzieł Lenina? Była działaczka PZPR apeluje do samorządów o wprowadzanie zakazu podręcznika prof. Wojciecha Roszkowskiego

Zastępca Naczelnego

Posłanka Joanna Senyszyn wystosowała "Apel o zakazanie korzystania w szkołach podległych samorządom z podręcznika Wojciecha Roszkowskiego do przedmiotu Historia i Teraźniejszość". Jako pierwszy zakazanie korzystania z podręcznika zapowiedział burmistrz Ustrzyk Dolnych. - podaje portalsamorzadowy.pl. - Posłanka Joanna Senyszyn wyraźnie zaczytała się w latach 1975-90 w dziełach Marksa, Lenina czy Stalina. Przez 15 lat wkuwała na pamięć broszurki z PZPR i tezy z podręczników sowieckiej historii. Czy zatem Joanna Senyszyn zamierza nakazać nauczanie "HiT" z dzieł Lenina? W naszej opinii, jeśli dany samorząd pójdzie drogą proponowaną przez burmistrza Ustrzyk Dolnych, tj. wprowadzenia cenzury prewencyjnej, to premier Mateusz Morawiecki powinien wprowadzać w tych jednostkach samorządu zarząd komisaryczny. Prezes Rady Ministrów, na podstawie art. 96 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, może odwołać wójta, w przypadku gdy dopuszcza się on powtarzającego się naruszenia konstytucji lub ustaw. Osoba wyznaczona przez premiera przejmuje kompetencje organu, jakim jest wójt gminy (burmistrz, prezydent miasta). Sytuacja ta jest jednak nietypowa i rodzi konieczność przeprowadzenia ponownych wyborów wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Wybory zarządza w drodze rozporządzenia prezes Rady Ministrów w ciągu 90 dni od wystąpienia przyczyny ich zarządzenia - powiedział NGO prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin dr Bogusław Rogalski.

Czytaj więcej...

ZChR: To kpiny! Drewno za darmo na podstawie ukazu cara!

Zastępca Naczelnego 1

Około 230 mieszkańców czterech wsi i części Biłgoraja (Lubelskie) otrzymuje nieodpłatnie blisko 130 metrów sześciennych drewna na rok - to prawo nadał ich przodkom blisko 160 lat temu car Aleksander II Romanow - podaje PAP. - Pobieranie judaszowych srebrników w XIX wieku mogło być jakoś uzasadnione, ale pobieranie na podstawie ukazu cara pożytków w roku 2022 to kpiny. Sprawę serwitutów regulowała ustawa z dnia 7 maja 1920 r. o likwidacji serwitutów na terenie b. Królestwa Kongresowego i rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 1 lutego 1927 r. Lasy Państwowe powinny przestać uznawać zaborcze akty łaski cara, bo w innym wypadku wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł mógłby korzystać z przywilejów nadanych tej znakomitej rodzinie nie tylko przez Imperium Rosyjskie ale i Królestwo Prus czy Cesarstwo Austriackie. Zatem czy wojewoda mazowiecki będzie organizował nagonki z udziałem leśników i wybierze się na darmowe polowanie, bo doszuka się jakiegoś serwitutu, który rzekomo nie jest uchylony? To oczywiście celowe przejaskrawienie, ale stosowanie serwitutów carskich przez Lasy Państwowe musi natychmiast się skończyć - mówi nam Paweł Czyż, rzecznik prasowy Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin.

Czytaj więcej...