ZChR: To kpiny! Drewno za darmo na podstawie ukazu cara!

Zastępca Naczelnego1

Aleksander II Romanow/Twitter.com

Około 230 mieszkańców czterech wsi i części Biłgoraja (Lubelskie) otrzymuje nieodpłatnie blisko 130 metrów sześciennych drewna na rok – to prawo nadał ich przodkom blisko 160 lat temu car Aleksander II Romanow – podaje PAP. – Pobieranie judaszowych srebrników w XIX wieku mogło być jakoś uzasadnione, ale pobieranie na podstawie ukazu cara pożytków w roku 2022 to kpiny. Sprawę serwitutów regulowała ustawa z dnia 7 maja 1920 r. o likwidacji serwitutów na terenie b. Królestwa Kongresowego i rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 1 lutego 1927 r. Lasy Państwowe powinny przestać uznawać zaborcze akty łaski cara, bo w innym wypadku wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł mógłby korzystać z przywilejów nadanych tej znakomitej rodzinie nie tylko przez Imperium Rosyjskie ale i Królestwo Prus czy Cesarstwo Austriackie. Zatem czy wojewoda mazowiecki będzie organizował nagonki z udziałem leśników i wybierze się na darmowe polowanie, bo doszuka się jakiegoś serwitutu, który rzekomo nie jest uchylony? To oczywiście celowe przejaskrawienie, ale stosowanie serwitutów carskich przez Lasy Państwowe musi natychmiast się skończyć – mówi nam Paweł Czyż, rzecznik prasowy Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin.

Zastępca nadleśniczego w Nadleśnictwie Biłgoraj Mariusz Szabat powiedział PAP, że prawo do serwitutów, czyli uprawnienie do korzystania z dworskich łąk, pastwisk i lasów, przyznał mieszkańcom car Aleksander II Romanow na podstawie ukazu z 1864 r. – Podczas powstania styczniowego car uwłaszczył chłopów, między innymi po to, aby zniechęcić ich do udziału w walkach. Dostali oni na własność ziemię, zabudowania, inwentarz, a także serwituty, czyli uprawnienie do korzystania z dworskich łąk, pastwisk i lasów – stwierdził Szabat. Wyjaśnił, że w późniejszych latach potomkowie uwłaszczonych chłopów zaczęli dostawać serwituty w naturze, czyli w drewnie. – Tak pozostało do dnia dzisiejszego – dodał.”

– czytamy w depeszy Polskiej Agencji Prasowej.

Mieszkańcy mogą pobierać drewno za darmo

Polska Agencja Parsowa precyzuje, że zastępca nadleśniczego w Nadleśnictwie Biłgoraj wskazał, że „na liście osób uprawnionych do serwitutów znajduje się około 230 osób ze wsi Gromada, Edwardów, Wola Mała, Wola Duża i dawnej wsi Rożnówka Stawy (dziś w granicach Biłgoraja)”.

Mieszkańcy mają prawo do pobierania łącznie 129,3 metrów sześciennych drewna na rok. Doprecyzował, że otrzymują drewno użytkowe wielkowymiarowe, z którego można wyciąć kantówkę czy deski z przeznaczeniem na cele budowlane.

Serwituty wydajemy zwykle w okresie wczesnowiosennym. Staramy się, aby to było maksymalnie skumulowane w czasie. Zwykle w ciągu dwóch tygodni wydajemy całość – powiedział. Dodał, że każda wieś ma swojego koordynatora, który kontaktuje się bezpośrednio z nadleśnictwem i to za jego pośrednictwem ustalany jest termin, sposoby wydawania drewna i lista uprawnionych. Szabat poinformował, że drewno dla serwitutantów przygotowywane jest w leśnictwach znajdujących się w sąsiedztwie wsi uprawnionych do pobierania serwitutów. – Drewno to znajduje się na składnicy leśnej i jest przygotowane do wywozu. Wywóz drewna jest w gestii odbiorcy – uzupełnił dodając, że drewno przekazywane jest odbiorcom na podstawie wystawionego w biurze nadleśnictwa dokumentu. Należy nadmienić, iż za drewno mieszkańcy nie uiszczają opłaty i przekazywane jest ono nieodpłatnie na mocy obowiązującego prawa. Jedynymi kosztami, jakie mieszkańcy ponoszą, jest niewielka opłata za przygotowanie drewna, czyli koszty pozyskania i zrywki – podał.”

– informuje PAP.

Źródło: PAP/NGOPOLE.PL

  1. Dynak Mirosław
    | ID: ec9d975b | #1

    Brawo to Car lepszy od swoich…

Zasybskrybuj źródło komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.