Protest ZChR w sprawie polskich szkół na Litwie przekazany do Komisji Edukacji i Nauki, Spraw Zagranicznych i Praw Człowieka Sejmu Republiki Litewskiej

Zastępca Naczelnego

Prezes ZChR dr Bogusław Rogalski w czasie wiecu/NGO

W ostatnią sobotę pod Ambasadą Litwy w Warszawie odbył się wiec zorganizowany przez Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin w sprawie solidarności z Polakami z Wileńszczyzny, którzy protestują przeciwko likwidacji polskich szkół. W czasie zgromadzenia prezes ZChR dr Bogusław Rogalski odczytał stosowny protest adresowany do litewskich władz, który został przekazany m.in. przewodniczącej litewskiego parlamentu Viktoriji Čmilyte-Nielsen. – Przewodnicząca Seimasu „umyła ręce” w tej istotnej dla naszych rodaków z Litwy sprawie. Niemniej nasz protest będzie rozpoznany przez posłów z Komisji Edukacji i Nauki, Spraw Zagranicznych i Praw Człowieka. Nasz wiec i protest został zatem odnotowany przez litewskie władze – mówi Niezależnej Gazecie Obywatelskiej Paweł Czyż, rzecznik prasowy Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin.

ODCZYTANIE PROTESTU POD AMBASADĄ LITWY W WARSZAWIE

Informujemy, że apel do przewodniczącej Sejmu Republiki Litewskiej Viktorija Čmilyte-Nielsen, że w sprawie reorganizacji szkół polskich (…) zgodnie z procedurą ustaloną w Regulaminie doręczeń w Sejmie Republiki Litewskiej i Kancelarii Sejmu zarejestrowany (27 kwietnia 2022 r., nr G-2022-3685) został przekazany zarządzeniem Marszałka Sejmu do Komisji Edukacji i Nauki, Spraw Zagranicznych i Praw Człowieka”

– napisał w korespondencji do ZChR kierownik Działu Informacji i Komunikacji Seimasu Artūras Zeleniakas.

ZOBACZ DOKUMENTY

 

Piotr Galicki

Komentarze są zamknięte