Archiwum

Archiwum dla 04/04/2022

Marian Piłka: Wykluczenie Rosji z ONZ

Zastępca Naczelnego

Marian Piłka/Twitter.com

Organizacja Narodów Zjednoczonych została powołana w celu zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, rozwoju współpracy między narodami oraz popieranie przestrzegania praw człowieka. Skutecznej realizacji tych celów ma służyć struktura organizacyjna tej instytucji. Na jej czele stoi Rada Bezpieczeństwa składająca się z pięciu stałych członków z prawem weta oraz dziesięciu członków wybieralnych. Właśnie Rada Bezpieczeństwa, a szczególnie  jej stali członkowie, z racji roli pełnionej w systemie globalnego bezpieczeństwa,  ma działać na rzecz realizacji zasad Karty ONZ, w tym przede wszystkim na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymanie pokoju w świecie. Członkami ONZ może być   „każde państwo miłujące pokój, które przyjęło zobowiązania zawarte w Karcie”. I „jest w stanie je wypełniać”. Zasady członkostwa zakładają, że państwa są zobowiązane  do przestrzegania  podstawowych zasad takich jak : rozwiązywanie sporów środkami pokojowymi czy powstrzymanie się od groźby użycia siły lub użycia jej w sposób nieuzgodniony z celami ONZ. Pogwałcenie zasad członkostwa może skutkować wykluczeniem z tej organizacji. Wykluczenie odbywa się na wniosek Rady Bezpieczeństwa przez Zgromadzenie Ogólne. W obu wypadkach większością 2/3. W historii był jeden przypadek wykluczenia. W 1992 roku wykluczono Jugosławię.

Czytaj więcej…

USA rozważą zniesienie sankcji. Ale jest warunek

Zastępca Naczelnego

Antony Blinken/Twitter.com

USA rozważą zniesienie wprowadzonych przeciwko Rosji sankcji, jeśli pomoże to w zakończeniu wojny i utrzymaniu suwerenności Ukrainy — powiedział w niedzielę sekretarz stanu w wywiadzie dla telewizji NBC.

Blinken odpowiedział w ten sposób na pytanie, czy zniesienie sankcji na Rosję może być częścią negocjacji między Rosją i Ukrainą. Jak zasugerował, państwa, które nałożyły sankcje, będą kierować się tym, czego chce Kijów.

Czytaj więcej…