Nauczanie Jana Pawła II „bezzasadne”?! Czy dojdzie do skandalu na sesji małopolskich radnych?

Zastępca Naczelnego

Para Prezydencka wraz z rodzicami prezydenta RP Andrzeja Dudy/Twitter.com

Faktem znanym na całym globie jest fakt, że Jan Paweł II urodził się w Wadowicach w województwie małopolskim. To z Małopolską był szczególnie związany. To w tym województwie odbywały się szczególne uroczystości w Zakopanem z okazji wizyt naszego Wielkiego Rodaka. W Krakowie miejscem szczególnym jest tzw. „okno papieskie” przy ulicy Franciszkańskiej 3. Tymczasem … zarząd województwa małopolskiego, a także Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Małopolskiego, organy zdominowane przez radnych Prawa i Sprawiedliwości, zarekomendowały uznanie petycji Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w sprawie przyjęcia w Małopolsce Karty Praw Rodziny Jana Pawła II za „bezzasadną”!

To całkowicie haniebne i stawia w bardzo trudnej sytuacji przewodniczącego tego sejmiku, ojca Prezydenta RP, prof. Jana Tadeusza Dudę. Przecież w ostatniej kampanii prezydenckiej jego syn przedstawił publicznie deklarację o nazwie „Karta Rodzin”. Pan prezydent Andrzej Duda pochodzi z Krakowa i de facto odrzucenie naszej propozycji będzie głosem przeciwko programowi wyborczemu głowy państwa”

– mówi nam Paweł Czyż, rzecznik prasowy ZChR. We wrześniu 2021 roku ten sejmik uchylił pod presją Unii Europejskiej własną uchwałę z 2021 roku w sprawie ochrony rodziny jedynie dlatego, że w jej treści padał skrót LGBT. W propozycji ZChR nie pada nawiązanie do tej ideologii ani razu. Dlaczego zatem PiS nie chce poprzeć dokumentu Jana Pawła II?

O Karcie Praw Rodziny Jana Pawła II

Karta Praw Rodziny powstała na życzenie wyrażone przez Synod Biskupów, który odbywał się w Rzymie w 1980 r. i był poświęcony „Zadaniom chrześcijańskiej rodziny we współczesnym świecie” (por. Propositio n. 42). Jego Świątobliwość Papież Jan Paweł II w Adhortacji Apostolskiej Familiaris consortio (n. 46) podjął życzenie Synodu i zobowiązał Stolicę Apostolską do opracowania Karty Praw Rodziny po to, aby mogła być ona przedłożona zainteresowanym środowiskom i władzom.

Krzysztof Maciejewski z ZChR/TT

Wyrażam swoje ubolewanie. Karta Praw Rodziny Jana Pawła II zawiera jedynie powtórzenie praw podstawowych oraz podkreśla istotne znaczenie samej rodziny. W poprzedniej kadencji Sejmu RP, w dniu 5 lipca 2017 roku powstał Polski Komitet Praw Rodziny został utworzony na podstawie wniosku zawartego w uchwale Parlamentarnego Zespołu na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej, do którego należę jako ówczesny wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej. Wydawnictwo Sejmowe z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości wydało właśnie Kartę Praw Rodziny w ramach obchodów Dnia Praw Rodziny 22 października 2018 r. Warto dodać, że uchwałą z 21 października 2016 roku Sejm RP ustanowił Dzień Praw Rodziny „zatroskany o przyszłość rodziny opartej na trwałym związku mężczyzny i kobiety, otwartym na przekazywanie życia i zaspokojenie podstawowych potrzeb małżonków i dzieci”. 

– powiedział niedawno Niezależnej Gazecie Obywatelskiej Krzysztof Maciejewski, poseł na Sejm RP V, VI, VII i VIII kadencji z Klubu Parlamentarnego PiS i przewodniczący radomszczańskich struktur Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin.

Jan Paweł II z okazji XX. rocznicy zatwierdzenia Karty, w dniu 13 czerwca 2003 roku, mówił:

Chciałbym z tego miejsca ponowić wezwanie skierowane do przywódców narodów oraz twórców prawa, aby sumiennie wypełniali swe zadania obrony rodziny oraz promowali kulturę życia. W tym roku przypada dwudziesta rocznica opublikowania przez Stolicę Apostolską Karty Praw Rodziny. Zawiera ona «podstawowe prawa właściwe owej naturalnej i powszechnej społeczności, jaką jest rodzina». Są to prawa «dyktowane przez ludzkie sumienie jako wartości wspólne całemu rodzajowi ludzkiemu», prawa które «wypływają ostatecznie z tego prawa, które zostało wpisane przez Stwórcę w serce każdego człowieka». Mam nadzieję, że ten ważny dokument będzie nadal cenną pomocą i punktem odniesienia dla osób, które z różnych racji pełnią zadania i funkcje społeczne i polityczne.”

Lokalny PiS przeciwko publicznej deklaracji Jarosława Kaczyńskiego?

Andrzej Wójcik (PiS)/malopolska.pl

Z informacji przekazanych przez Marszałka Województwa Małopolskiego wynika, że Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego realizuje projekt pn. „Małopolski Konsensus”. Pierwszym jego krokiem było powołanie, Uchwałą Nr 1297/21 w dniu 13 września 2021 roku, Pełnomocnika Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Równego Traktowania i Praw Rodziny. Następnie została podjęta Uchwała Nr 1298/21 w sprawie powołania Rady ds. Równego Traktowania i Praw Rodziny, której celem jest aktywne wspieranie działań Samorządu Województwa Małopolskiego w zakresie zasady równego traktowania i ochrony praw rodziny, szczególnie w przeciwdziałaniu dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, wiek, niepełnosprawność oraz orientację seksualną, a także dbałość o przestrzeganie konstytucyjnych praw rodziny.”

– czytamy w stanowisku z 18 marca 2022 roku skierowanym do ZChR przez przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Małopolskiego Andrzeja Wójcika z Prawa i Sprawiedliwości.

W wywiadzie z kwietnia 2020 roku dla PAP pan prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił, że odejście świętego Jana Pawła II to był cios, nie tylko odnoszący się do wiary, ale także do naszego narodu; odegrał on ogromną rolę w dziejach wyzwolenia Polski od komunizmu. Odszedł wielki człowiek, który wpisał się w dzieje całej ludzkości. Jego zdaniem, nauka Jana Pawła II, która „dzisiaj często jest zapominana powróci”. – Bo to była nauka prawdziwie chrześcijańska i jednocześnie nauka znakomicie wpisująca się w to wszystko, co jest potrzebne dla przetrwania naszej cywilizacji, naszej wolności. Mówię tu zarówno o Polsce, jak i o Europie i o świecie – dodał lider PiS. Dziwi, nas że niektórzy samorządowcy z PiS postanowili tak ostentacyjnie zlekceważyć stanowisko Jarosława Kaczyńskiego w sprawie podstawowych wartości.”

– przypomina Paweł Czyż, rzecznik prasowy Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin.

(…) Marszałek Województwa Małopolskiego wskazał, iż w ramach wyżej wymienionego projektu podjęto współpracę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ze środowiskiem akademickim w sprawie opracowania Małopolskiej Karty Praw Rodziny. Zatwierdzony dokument zostanie przedstawiony na międzynarodowej konferencji poświęconej problematyce równego traktowania i praw rodziny z rekomendacją przyjęcia Małopolskiej Karty Praw Rodziny przez Sejmik Województwa Małopolskiego. Marszałek Województwa Małopolskiego poinformował, że w wyniku przeprowadzonej analizy Departament Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zarekomendował uznanie postulatu zawartego w petycji za bezzasadny. Szereg działań podejmowanych przez województwo małopolskie w ramach wsparcia na rzecz rodziny wskazuje na brak konieczności powielania dodatkowych działań w tym zakresie. Sejmik Województwa Małopolskiego Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji SWM, po zapoznaniu się z dokumentacją w sprawie oraz przeprowadzeniu analizy petycji podziela stanowisko Zarządu Województwa Małopolskiego.”

– czytamy w dalszej części stanowiska sygnowanego przez radnego Andrzeja Wójcika z Prawa i Sprawiedliwości.

Rzecznik ZChR Paweł Czyż/YT

Zdrowy rozsądek podpowiada, że skoro przedmiotem petycji jest Karta Praw Rodziny Jana Pawła II z roku 1983, to tworzenie „Małopolskiej Karty Praw Rodziny” jest związane jedynie z chęcią uniknięcia obrony chrześcijańskiego świata wartości oraz rugowaniem dorobku Jana Pawła II na zamówienie środowisk lewicowych. Liczymy tutaj na zdecydowane stanowisko arcybiskupa metropolity krakowskiego Marka Jędraszewskiego, ojca prezydenta RP, który jest przewodniczącym tego sejmiku czy znanego radnego Bogdana Pęka. To szaleństwo należy zatrzymać”

– mówi nam Paweł Czyż z ZChR.

Były poseł, senator i eurodeputowany, a dziś małopolski radny Bogdan Pęk niedawno w zdecydowany sposób protestował przeciwko uchyleniu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego z 2019 roku w sprawie wsparcia tradycyjnego modelu rodziny. Przeciwko uleganiu lewicy głosował wówczas również prof. Jan Tadeusz Duda. Jaki los czeka zatem papieski dokument proponowany przez Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin?

Piotr Galicki

 

STANOWISKO KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

2022-03-18 KSWP_st18032022 st_1 petycja

 

ZOBACZ PRZEMÓWIENIE BOGDANA PĘKA NA SESJI SEJMIKU MAŁOPOLSKIEGO 

w sprawie wartości chrześcijańskich

Komentarze są zamknięte