Archiwum

Archiwum dla 16/03/2022

ZChR: Zaskarżymy haniebną uchwałę radnych z Giżycka. „Przypomina propagandowe teksty z Trybuny Robotniczej”

Zastępca Naczelnego

Monika Socha-Czyż (ZChR), Robert Kempa (dawniej UW)/Twitter.com

Rada Miejska w Giżycku postanowiła na LVIII sesji 23 lutego pozostawić bez rozpoznania petycję Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w sprawie wprowadzenia w tej gminie Karty Praw Rodziny Jana Pawła II. „Do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Giżycku 30.12.2021 r. wpłynęła petycja Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w Gietrzwałdzie, w kwestii podjęcia przez Radę Miejską w Giżycku uchwały w sprawie przyjęcia „Karty Praw Rodziny”. 18.02.2022 r. petycja była przedmiotem obrad Komisji Skarg Wniosków i Petycji, gdzie Po zapoznaniu się z treścią petycji i przeanalizowaniu załączonej do niej „Karty Praw Rodziny”, komisja uznała, iż powyższa karta jest dokumentem stanowiącym deklarację światopoglądową, zaś Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 25 ust. 2 stanowi: „Władze Publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym” – czytamy w uzasadnieniu uchwały giżyckich radnych.

Czytaj więcej…