ZChR porównuje mentalność podlaskich radnych PiS głosujących przeciwko Karcie Praw Rodziny Jana Pawła II do Rafała Trzaskowskiego

Zastępca Naczelnego

Na poniedziałkowej sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego (28.02.2022) głosami 11 radnych Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości: Stanisława Derehajło, Artura Kosickiego, Romualda Łanczkowskiego, Sebastiana Łukaszewicza, Marka Malinowskiego, Piotra Modzelewskiego, Marka Olbrysia, Adama Wojciecha Sekścińskiego, Łukasza Siekierko, Pawła Wnukowskiego, Justyny Emilii Żalek oraz Bogusława Dębskiego (Prawica Rzeczypospolitej) odrzucono petycję w sprawie wprowadzenia w tym województwie Karty Praw Rodzin Jana Pawła II. Petycję w tej sprawie złożyło Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin.

Pod bzdurnym pretekstem radni PiS odrzucili papieski dokument uznając, że samorząd nie ma kompetencji, aby przyjąć uchwałę intencjonalną. Nie zostaliśmy poinformowani o sesji i nie dano nam zabrać w tej sprawie głosu. Można zrozumieć postawę radnych totalnej opozycji, ale kabaret który urządzono na sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego, po czterech godzinach sesji, aby cichcem i wstydliwie odrzucić nauczanie Wielkiego Papieża. To wprost niepojęte zachowanie radnych PiS – godne mentalnej postawy takich tuzów samorządu jak Rafał Trzaskowski”

– mówi Niezależnej Gazecie Obywatelskiej Paweł Czyż, rzecznik prasowy ZChR.

Za petycją ZChR, a zatem za dokumentem Jana Pawła II głosowała jedynie Jadwiga Barbara Zabielska jako jedyna z radnych PiS, a dwóch radnych wstrzymało się od głosu: Wojciech Grochowski (PSL) oraz Maciej Zenon Żywno (radny niezrzeszony). Trzech radnych nie brało udziału w głosowaniu i trzech było nieobecnych.

W wywiadzie z kwietnia 2020 roku dla PAP pan prezes Kaczyński mówił, że odejście świętego Jana Pawła II to był cios, nie tylko odnoszący się do wiary, ale także do naszego narodu; odegrał on ogromną rolę w dziejach wyzwolenia Polski od komunizmu. Odszedł wielki człowiek, który wpisał się w dzieje całej ludzkości. Jego zdaniem, nauka Jana Pawła II, która „dzisiaj często jest zapominana powróci”. – Bo to była nauka prawdziwie chrześcijańska i jednocześnie nauka znakomicie wpisująca się w to wszystko, co jest potrzebne dla przetrwania naszej cywilizacji, naszej wolności. Mówię tu zarówno o Polsce, jak i o Europie i o świecie – dodał lider PiS.” 

– przypomniał w niedawnej rozmowie z NGO prezes ZChR dr Bogusław Rogalski.

ZOBACZ GŁOSOWANIE RADNYCH PIS Z PODLASIA

PRZECIWKO KARCIE PRAW RODZINY JANA PAWŁA II

KARTA PRAW RODZINY

karta-praw-rodziny_net_plik-z-wydawnictwa-sejmowego

Kto walczy o polskie rodziny?

Karty Praw Rodziny powstała na życzenie wyrażone przez Synod Biskupów, który odbywał się w Rzymie w 1980 r. i był poświęcony „Zadaniom chrześcijańskiej rodziny we współczesnym świecie” (por. Propositio n. 42). Jego Świątobliwość Papież Jan Paweł II w Adhortacji Apostolskiej Familiaris consortio (n. 46) podjął życzenie Synodu i zobowiązał Stolicę Apostolską do opracowania Karty Praw Rodziny po to, aby mogła być ona przedłożona zainteresowanym środowiskom i władzom.

Krzysztof Maciejewski z ZChR/TT

Wyrażam swoje ubolewanie. Karta Praw Rodziny Jana Pawła II zawiera jedynie powtórzenie praw podstawowych oraz podkreśla istotne znaczenie samej rodziny. W poprzedniej kadencji Sejmu RP, w dniu 5 lipca 2017 roku powstał Polski Komitet Praw Rodziny został utworzony na podstawie wniosku zawartego w uchwale Parlamentarnego Zespołu na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej, do którego należę jako ówczesny wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej. Wydawnictwo Sejmowe z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości wydało właśnie Kartę Praw Rodziny w ramach obchodów Dnia Praw Rodziny 22 października 2018 r. Warto dodać, że uchwałą z 21 października 2016 roku Sejm RP ustanowił Dzień Praw Rodziny „zatroskany o przyszłość rodziny opartej na trwałym związku mężczyzny i kobiety, otwartym na przekazywanie życia i zaspokojenie podstawowych potrzeb małżonków i dzieci”. 

– powiedział Niezależnej Gazecie Obywatelskiej Krzysztof Maciejewski, poseł na Sejm RP V, VI, VII i VIII kadencji z Klubu Parlamentarnego PiS i przewodniczący radomszczańskich struktur Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin.

 

Jan Paweł II z okazji XX. rocznicy zatwierdzenia Karty, w dniu 13 czerwca 2003 roku, mówił:

Chciałbym z tego miejsca ponowić wezwanie skierowane do przywódców narodów oraz twórców prawa, aby sumiennie wypełniali swe zadania obrony rodziny oraz promowali kulturę życia. W tym roku przypada dwudziesta rocznica opublikowania przez Stolicę Apostolską Karty Praw Rodziny. Zawiera ona «podstawowe prawa właściwe owej naturalnej i powszechnej społeczności, jaką jest rodzina». Są to prawa «dyktowane przez ludzkie sumienie jako wartości wspólne całemu rodzajowi ludzkiemu», prawa które «wypływają ostatecznie z tego prawa, które zostało wpisane przez Stwórcę w serce każdego człowieka». Mam nadzieję, że ten ważny dokument będzie nadal cenną pomocą i punktem odniesienia dla osób, które z różnych racji pełnią zadania i funkcje społeczne i polityczne.”

Piotr Galicki

Komentarze są zamknięte