Patrioci spotkali się w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim

Niezależna Gazeta Obywatelska

W dniu 20.11.2021r w Opolu gościła delegacja przedstawicieli Fundacji Walczącym o Niepodległość – Wyklętych -Pokrzywdzonych – Internowanych – Więzionych w tym członkowie Kapituły Krzyża Służby Niepodległości w składzie: przewodniczący Tadeusz Stański, sekretarz Agnieszka Hałaburdzin – Rutkowska, członek Stanisław Sakwa.

Statutowym celem Fundacji jest zapewnienie kombatantom (żołnierzom) i osobom represjonowanym (więzionym, internowanym, prześladowanym) walczącym o Niepodległość Polski należytego szacunku, honoru oraz opieki i pomocy.

Spotkanie z działaczami opozycji antykomunistycznej i osobami represjonowanymi z powodów politycznych miało miejsce w Sali im. Braci Jerzego i Ryszarda Kowalczyków Urzędu Wojewódzkiego. Pan Bogusław Bardon przewodniczący Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych przywitał serdecznie przybyłą delegację. W swoim wystąpieniu przedstawił historię ruchu związkowego NSZZ Solidarność, budowania struktur obywatelskich 1966r-68 i później politycznych Konfederacji Polski Niepodległej. Walki jaką prowadziło nasze pokolenie z reżimem komunistycznym o Wolną Polskę. Zwrócił także obecnym uwagę na powstanie jeszcze w grudniu 1980 roku Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania Gdańsku, w którym był współzałożycielem i rozpoczęcie działań o uwolnienie więźniów politycznych w PRL. Do hasła WOLNOŚĆ WIĘŹNIOM POLITYCZNYM włączyło się Niezależne Zrzeszenie Studentów z obecnym na tej sali Wiesławem Ukleją jak i inne środowiska zorganizowane i obywatele naszego województwa. W tych czasach odwagą było zorganizować wystawę o więźniach politycznych i żądać wolności dla Tadeusza Stańskiego, Jandziszaka, Goławskiego, Szeremietiewa, braci Kowalczyków. Przez Opole także przechodził wielki marsz w ich obronie z dużymi transparentami DOSYĆ KARY DLA KOWOLCZYKÓW, WOLNOŚĆ WIĘŹNIOM POLITYCZNY. Taki transparent można było zobaczyć i odczytać na budynku Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego. Dzisiaj po 41 latach jest mi miło spotkać się z tym uwięzionym bohaterem walki o niepodległość Tadeuszem Stańskim , czy więźniem z Grodkowa Stanisławem Sakwą z Lubina. Swoją opolską drogę do niepodległości, walkę ,heroizm, odwagę i ofiarę przedstawiamy na wystawie STAN WOJENNY PRL 13 grudzień 1981r. Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej przekazał gościom książkę Represje komunistyczne na Śląsku Opolskim więźniowie polityczni PRL .W obronie braci Jerzego i Ryszarda Kowalczyków z Opola oraz Zakazany Śpiewnik Więźnia Politycznego. Fragmentem wiersza „Niosę Ciebie Polsko, jak żagiew, jak płomienie” przypomniał sylwetkę śp. Kornela Morawieckiego bohatera walki o niepodległość Najjaśniejszej Rzeczypospolitej z jego wystąpieniem jako Marszałka Seniora w Sejmie RP z dn.12.11.2015r.

Pan Tadeusz Stański prezes Fundacji, były więzień polityczny skazany na 5 lat więzienia z oskarżenia o „próbę zerwania jedności sojuszniczej ze Związkiem Radzieckim oraz obalenia przemocą określonego w Konstytucji ustroju PRL” był uprzejmy stwierdzić, że przybył do Opola z przyczyn statutowych Kapituły Krzyża Służby Niepodległości. Jej zadaniem jest odszukanie bohaterów walki o Niepodległość i nadanie im odznaczenia. Kapituła przyznaje krzyże w trzech kategoriach:
• Dla działaczy niepodległościowych opozycji antykomunistycznej
• Pośmiertnie dla działaczy niepodległościowych szczególnie zasłużonych w walce o Niepodległość
• Dla osób które w szczególny sposób wspierają działania Formacji Niepodległościowej w czasach po odzyskaniu Niepodległości

Kapituła UCHWAŁĄ NR 15/21
Za ofiarę i poświęcenie w walce o Niepodległość, za niezniszczalne wzory patriotyzmu, które budują i utrwalają społeczne więzi Polskiej Wspólnoty Narodowej – za wierną i dumną służbę dla Niepodległości oraz za nieugięte trwanie w procesie kształtowania i kształcenia współczesnych i przyszłych postaw patriotycznych dla dobra Najjaśniejszej Rzeczypospolitej
decyzją Kapituły Krzyża w imię wdzięczności i szacunku

Pani Józefa Duczkowska i Pan Bogusław Bardon odznaczeni zostają „KRZYŻEM SŁUŻBY NIEPODLEGŁOŚCI’.
Warszawa 04.11.2021r.

Pan Tadeusz Stański był uprzejmy zaznaczyć, że zna działalność Bogusia z KPN i Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. To był czas gdy za swoje przekonania trafiało się do więzienia. To był także czas, gdy odważni ludzie, bohaterowie prowadzili walkę w obronie więźniów politycznych. W więzieniu w Barczewie przebywał razem z Ryszardem Kowalczykiem on na oddziale O, ja na N wraz z Romkiem Szeremietiewem i Leszkiem Moczulskim. Szkoda, że Solidarność nie wykorzystała w swoich słusznych protestach marszu gwieździstego na Warszawę zaproponowanego przez KOWz P, czy protestu bydgoskiego, bo mogło to wtedy dojść do obalenia komunizmu. Na odzyskanie przez Polskę niepodległości walczyliśmy jeszcze przez wiele lat. W Warszawie chcemy pokazać twarze bohaterów naszych czasów w formie fotoplansz z ich biogramami. Z podziwem oglądam część zorganizowanej przez działaczy opozycji wystawę STAN ROJENNY PRL 13 grudzień 1981r. Takich wystaw powinno być więcej. To przypomnienie mrocznych czasów PRL, morderstw dokonywanych przez zbrodniarzy SB, MO, uwięzienie osób walczących z reżimem komunistycznym, to wasza walka o niepodległość. To potrzebna edukacja dla młodzieży. Uczestnicy spotkania zostali obdarowani przez Tadeusza Stańskiego książkami:
RADOŚĆ Z CHWAŁY OJCA NA BEATYFIKACJĘ BŁOGOSŁAWIONEGO STEFANA KARDYNAŁA WYSZEŃSKIEGO ( współautor Tadeusz Stański) oraz Historyczne Podstawy Radykalizmu Działalności Politycznej Tadeusza Stańskiego W ŚWIETLE ODTAJNIONYCH DOKUMENTÓW INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ autor Mariusz Skrzyszewski(1977-1982).

Pani Agnieszka Hałaburdzin – Rutkowska sekretarz Fundacji w swoim wystąpieniu: Od Krzyża Niepodległości po Krzyż Służby Niepodległości stwierdziła, że inicjatywa ustanowienia odznaczenia Krzyż Niepodległości pojawiła się w 1928, na wniosek Aleksandry Piłsudskiej, która zwróciła uwagę, że wielu zasłużonych dla niepodległości nie posiada żadnych odznaczeń – jako, że nie służyli w wojsku. Tak zrodziła się inicjatywa Formacji Niepodległościowej i Tadeusza Stańskiego, by utworzyć na wzór Krzyża Niepodległościowego odznaczenia dla pokolenia, które w tym stuleciu po raz drugi odzyskało Niepodległość. Uhonorowanie to zostało zrealizowane 17 września 2020r. na II Zjeździe Formacji Niepodległościowej.

Decyzję o przyznaniu Krzyża Służby Niepodległości podejmuje Kapituła w składzie:
Sędzia Bogusław Nizieński – honorowy przewodniczący, Tadeusz Stański – przewodniczący, ks. Prałat Józef Roman Maj, prof. Romuald Szeremietiew, prof. Wiesław Jan Wysocki, prof. Paweł Bromski, dr Andrzej Anusz, dr Stanisław Kluza, Elżbieta Królikowska – Avis, Waldemar Pernach, Andrzej Melak, Łukasz Ossowski, Stanisław Sakwa, Tadeusz Dudkiewicz, Mirosław Widlicki, Łucjan Sokołowski, Krzysztof Lancman, Agnieszka Hałaburdzin – Rutkowska – sekretarz.

Kapituła zadecydowała, aby kolorystyka wstążki niosła, nawiązując do tradycji, przesłanie, które brzmi: „z szarości okupacji komunistycznej przez krew i trud do ponownego odzyskania Niepodległości:, równocześnie szarość wstążki nawiązuje do koloru mundurów Piłsudczyków i tradycji, z której wyrósł ruch niepodległościowy. Dewiza odznaczenia: Za Wolną, Za Niezawisłą
Następnie Pani sekretarz Agnieszka Hałaburdzin –Rutkowska i Pan prezes Tadeusz Stański przypięli Krzyż Służby Niepodległości Pani Józefie Duczkowskiej i Panu Bogusławowi Bardon wręczając im stosowną legitymację.

Pan Dariusz Sitko dyrektor Gabinetu Wojewody Opolskiego bardzo serdecznie podziękował za przybycie do Opola szanownej delegacji, którą poprosił o częstsze odwiedziny. Pogratulował także odznaczonym. Przekazał, że Opolski Wojewoda Sławomir Kłosowski zawsze zainteresowany jest działalnością działaczy opozycji antykomunistycznej którą wspiera w realizacji ich zamierzeń . To widoczna pomoc przy budowaniu wystawy: STAN WOJENNY PRL 13 grudzień 1981r., czy w pomocy poligraficznej. Wspólne inicjatywy zawsze budują i zasługują na uznanie i wsparcie. Pan dyrektor stwierdził, że i on w przeszłości brał udział w różnych przedsięwzięciach patriotycznych organizowanych przez Bogdana w działalności tzw. PATRIOTÓW GARAŻOWYCH gdzie poznał Ryszarda Kowalczyka i miał okazję działać na rzecz niepodległości. Dla wszystkich tutaj zgromadzonych przesyłam serdeczne pozdrowienia od Wojewody Opolskiego Pana Sławomira Kłosowskiego.

Pan Wiesław Ukleja członek WRK zwrócił się do Pana Tadeusza Stańskiego o ewentualną pomoc prawna w sprawie znieważania jego zdaniem Straży Granicznej ,czy organów Rządu II Rzeczypospolitej Polskiej. Opowiedział o aroganckich i haniebnych wystąpieniach na uroczystościach państwowych w dniu Święta Niepodległości 11.11.2021r prezydenta Miasta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego i v-ce Marszałka Województwa Szymona Ogłazy.

Spotkanie przebiegło w bardzo sympatycznej i miłej atmosferze jaka panuje zwykle wśród byłych więźniów politycznych i zakończyła się wspólnym obiadem.

Biuro WRK.

BB

Komentarze są zamknięte