Archiwum

Archiwum dla 25/11/2021

Dr Marian Apostoł: Spór o typologię prawa między UE a Rządem RP [ANALIZA]

Zastępca Naczelnego

dr Marian Apostoł/NGO

Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego kilka razy odkładali posiedzenie nad orzeczeniem dotyczącym zapytania premiera Mateusza Morawieckiego o zbadaniu oceny czy istnieje relacja wyższości prawa unijnego nad Konstytucją RP. Inaczej, był to wniosek o zbadanie zgodności prawa pierwotnego Unii Europejskiej – UE czyli (Traktatu o Unii Europejskiej – TUE i Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej – TSUE, oraz Karty Praw Podstawowych (proklamowanej wcześniej, w grudniu 2000 r. przez instytucje UE i państwa członkowskie) z Konstytucją RP. Decyzja zapadła, ale problem pozostał dalej nierozwiązany. Ba, skomplikował się bardziej. Trybunał wypowiedział się w pełnym składzie w tej sprawie w dniu 7 października br. To orzeczenie to wielka odpowiedzialność sędziów TK w sprawie zweryfikowania pewnego ładu prawnego, jaki nas powinien obowiązywać w relacjach w UE i w relacjach z instytucjami Unii Europejskiej. Ten stan prawny obowiązuje nas jednak od czasu wejścia Polski do UE w 2004 r. Zostaliśmy członkiem UE, która jest następcą prawnym wcześniejszej Wspólnoty Europejskiej. Przyjęliśmy też pewien porządek prawny, który od dziesięcioleci obowiązuje w UE. Ten porządek prawny, od czasu wejścia w życie Traktatów z Lizbony, czyli od 1 grudnia 2009 r. został tylko nieco zmodyfikowany.

Czytaj więcej…

Nowenna za Polskę. Prezes ZChR dr Bogusław Rogalski zachęca do udziału

Zastępca Naczelnego

Prezes ZChR dr Bogusław Rogalski (P)/NGO

W sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie trwa Wielka Nowenna na Polskę. W dniach 22-30 listopada 2021 roku za wstawiennictwem Maryi Królowej Polski oraz św. Andrzeja Boboli wierni proszą Boga o ochronę naszej Ojczyzny.

– W tym roku 30 listopada przypada 430. rocznica urodzin św. Andrzeja Boboli. Pragniemy się dobrze do niej przygotować i prosić za wstawiennictwem tego świętego patrona Polski o błogosławieństwo dla Ojczyzny w tym trudnym okresie dziejów – podkreśla ks. prałat Józef Niżnik, kustosz w Strachocinie. Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin zachęca do udziału w Wielkiej Nowennie za Ojczyznę do św. Andrzeja Boboli. W obliczu konfliktu na granicy polsko-białoruskiej Polsce potrzebna jest szczególna Boża ochrona – zachęca do udziału prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin dr Bogusław Rogalski.

Czytaj więcej…