Po opanowaniu pandemii na pewno jeszcze więcej osób będzie potrzebowało leków oraz środków i usług medycznych, gdyż w tym okresie ludzie mieli ograniczony dostęp do usług. To popandemiczny projekt ustawy, który poprawi jakość życia naszych seniorów, tj. nie będą musieli dopłacać za leki, a te środki przeznaczą na inne ważne wydatki. Bo wszyscy dobrze wiemy, że ludzie w takim wieku najczęściej nie mają innych dochodów oprócz emerytury”

– powiedziała Tamašunienė, przedstawiając w środę projekt w Sejmie.

Zainicjowany przez posłów AWPL-ZChR projekt zmian do ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym zakłada, że dla seniorów, którzy ukończyli 70. rok życia, i starszych, leki i środki pomocy medycznej z listy refundacyjnej byłyby rekompensowane w 100 proc. ze środków Funduszu Obowiązkowego Ubezpieczenia Zdrowia i te osoby nie musiałyby dopłacać za leki.

W pierwszym czytaniu za przyjęciem projektu głosowało 68 posłów, przeciwko był 1 parlamentarzysta, a 55 wstrzymało się od głosu.

To już kolejna inicjatywa AWPL-ZChR, która ma na celu poprawę życia seniorów na Litwie.

1 lipca 2020 roku weszły w życie zainicjonowane przez tę partię poprawki do ustawy, dzięki którym darmowe leki otrzymują osoby w wieku 75+ oraz osoby w wieku emerytalnym o niskich dochodach. Posłowie AWPL-ZChR proponują, aby dla osób w wieku 70+ darmowe leki byłyby dostępne już od 1 czerwca tego roku.