Kradzież intelektualna w Bielsku-Białej w majestacie prawa lokalnego? Były poseł PO Adam Wykręt nie poparł metod partyjnych kolegów z Koalicji Obywatelskiej

Zastępca Naczelnego

Na wczorajszej sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, głosami radnych z Klubu Radnych „Wspólnie dla Bielska-Białej” (politycy Koalicji Obywatelskiej oraz radni wybrani z komitetu byłego prezydenta tego miasta Jacka Krywulta oraz sesesjoniści z Prawa i Sprawiedliwości) oraz Klubu Radnych Niezależni.BB (byłego parlamentarzysty OKP/UD/UW Janusza Okrzesika) odrzucono  petycję Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin z 6 lutego 2020 roku w sprawie podjęcia działań przez samorząd Bielska-Białej na rzecz włączenia miasta do kolejowego połączenia transgranicznego z Katowic do Ostrawy – tzw. szprychy nr 7, która docierać ma do Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), jako niezasadną.

Monika Socha-Czyż

To bezczelna próba przekonania mieszkańców, że za podjęciem działań na rzecz włączenia Bielska-Białej poprzez kolej szybkich z projektowanym Centralnym Portem Komunikacyjnym (CPK) stoją politycy rządzącej miastem koalicji. Przyjęcie uchwały fałszyje fakty i promuje kradzież intelektualną. Wypada zauważyć, że obecni na sesji radni z Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości oraz radny Platformy Obywatelskiej, poseł na Sejm RP IV kadencji, Adam Wykręt w głosowaniu wstrzymali się od głosu. Przynajmniej mają klasę. Warto dodać, że 22 kwietnia Rada Miejska Cieszyna przez aklamację analogiczną naszą petycję uznała za zasadną. Mało tego, cieszyńscy radni przyjęli w tej sprawie specjalną rezolucję. Do tego burmistrz Żywca i przewodniczący Rady Miejskiej w Żywcu pisemnie poparli nasze działania. Fakty w sprawie naszej petycji złożonej w Bielsku-Białej zostały zafałszowane i na takie praktyki nie może być zgody”

mówi NGO Monika Socha-Czyż, radna Sejmiku Województwa Śląskiego poprzedniej kedencji z listy PiS, która stoi na czele Okręgu Bielskiego ZChR i jest autorką tej petycji.

Tymczasem w podjętej uchwale Rady Miejskiej w Cieszynie czytamy, że tamtejsi radni postanawili analogiczną „Petycję Okręgu Bielskiego Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin z dnia 6 lutego 2020 roku w sprawie podjęcia działań przez samorząd Cieszyna na rzecz włączenia miasta do kolejowego połączenia transgranicznego z Katowic do Ostrawy – tzw. szprychy nr 7, która docierać ma do Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), uznać za zasadną”.

W specjalnej rezolucji Rady Miejskiej Cieszyna, czytamy:

Rada Miejska Cieszyna, kierując się dobrem mieszkańców Cieszyna i Subregionu Południowego Województwa Śląskiego apeluje o uwzględnienie w ramach prowadzonych prac planistycznych w zakresie Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL) następujących inwestycji kolejowych:

1) bezpośredniego włączenia kolejowego układu transportowego Bielska-Białej w ramach korytarza nr 7 Centralnego Portu Komunikacyjnego;
2) priorytetowego potraktowania linii kolejowej nr 139 w kontekście połączeń międzynarodowych przez Słowację na południe Europy;
3) utrzymania międzynarodowego znaczenia odcinka Chybie – Zebrzydowice na linii kolejowej nr 93, z uwzględnieniem planowanych na nim prac modernizacyjnych.

Jednocześnie apelujemy do Ministra Infrastruktury, Prezesa PKP PLK S.A. i Marszałka Województwa Śląskiego o rozpoczęcie modernizacji linii kolejowej nr 190 Bielsko-Biała – Cieszyn. Linia ta stanowi istotny element rozwoju Śląska Cieszyńskiego w ramach Subregionu Południowego Województwa Śląskiego. Niniejszą rezolucję kierujemy do władz państwowych, samorządu Województwa Śląskiego, parlamentarzystów, do Prezesa Zarządu Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o. o. oraz do Prezesa PKP PLK S.A.”

CZYTAJ WIĘCEJ:

Szansą na rozwój Śląska Cieszyńskiego jest szybka bezpośrednia kolej transgraniczna łącząca Bielsko-Białą i Cieszyn z CPK!

Cieszyńscy radni jednogłośnie poparli inicjatywę Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin. Czy Cieszyn będzie połączony szybkim połączeniem kolejowym z Centralnym Portem Komunikacyjnym?

Skandaliczne praktyki radnej Koalicji Obywatelskiej na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej przeciwko jawności prac! Będzie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

 

W uzasadnieniu do uchwały podjętej wczoraj przez Radę Miejską w Bielsku-Białej czytamy za to:

W dniu 7 lutego 2020 r. do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Bielska-Białej (zwanej dalej Komisją) wpłynęła petycja Okręgu Bielskiego Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w sprawie: ᠆ podjęcia działań przez samorząd Bielska-Białej w celu uwzględnienia miasta w kolejowych połączeniach transgranicznych z Katowic do Ostrawy w ramach tzw. szprychy (in. ciągu albo korytarza) nr 7 nakreślonej w Strategicznym Studium Lokalizacyjnym Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK); ᠆ podjęcia przez tut. Radę Miejską uchwały w formie rezolucji, w której bielscy radni mieliby domagać się włączenia miasta do kolejowego połączenia transgranicznego z Katowic do Ostrawy w ramach inwestycji infrastrukturalnych CPK, na odcinku między Bielskiem-Białą a Cieszynem po śladzie linii 190.

Komisja w drodze głosowania na posiedzeniu w dniu 25 maja 2020 r. uznała petycję na niezasługującą na uwzględnienie w zakresie określonym w niniejszym uzasadnieniu. W tym miejscu należy podkreślić, że Komisja stoi na stanowisku, że Bielsko-Biała powinna mieć bezpośrednie połączenie kolejami dużych prędkości z CPK. Jednocześnie lokalny samorząd podjął już działania, które zawierają się w przedmiocie petycji.

W toku prac Komisja ustaliła:

1. W dniach od 10 lutego do 10 marca br. odbyły się konsultacje społeczne ogłoszone przez Centralny Port Komunikacyjny sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie w sprawie Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji CPK. Konsultowany dokument był efektem pierwszego etapu prac planistycznych, mających na celu określenie ram realizacji przedsięwzięć służących przebudowie i rozbudowie układu komunikacyjnego naszego kraju, w tym wyznaczeniu korytarzy, w których będą usytuowane nowe inwestycje kolejowe oraz drogowe związane z projektem CPK. W przedłożonej koncepcji jako ośrodki kształtujące sieć szybkich kolei wybrano miasta wojewódzkie. Autorzy dokumentu przewidzieli w przypadku ciągu nr 7 utworzenie linii kolejowych dużych prędkości m.in. poprzez rewitalizację istniejącej linii nr 139 na odcinku Katowice – Czechowice Dziedzice. W studium nie wskazano miasta Bielska-Białej jako ośrodka leżącego na ciągu nr 7.
2. W dniu 17 lutego br. Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego zwróciła się do Prezydenta Bielska-Białej jako organu gminy oraz miasta na prawach powiatu z prośbą o wzięcie udziału w/w konsultacjach społecznych. Celem wniosku do Prezydenta było zadbanie o to, aby miasto posiadało bezpośrednie połączenie kolejami dużych prędkości z CPK.”

(…)

Komisja uznała za bezzasadne podjęcie przez Radę Miejską uchwały domagającej się włączenia miasta do kolejowego połączenia transgranicznego z Katowic do Ostrawy w ramach inwestycji kolejowych CPK.”

Politycy chadeków ze Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin nie kryją swojej irytacji aferą w Bielsku-Białej.

Prezes ZChR dr Bogusław Rogalski/YT

My inaczej rozumiemy i uprawiamy politykę. Oto nastąpiła skandaliczna próba zawłaszczenia skutecznej batalii o połączenie Bielska-Bialej przez kolej szybkich prędkości z CPK. Gdyby nie petycje naszej koleżanki, byłej radnej Sejmiku Województwa Śląskiego poprzedniej kadencji z listy PiS, Moniki Sochy-Czyż i informacji rzetelnych mediów, to po pierwsze, nie byłoby żadnych konsultacji społecznych w sparwie lokalnych połączeń kolejowych z CPK. Po drugie, samorząd Bielska-Białej dzięki petycji „obudził się nagle” i lokalna Platforma Obywatelska chce sobie przypisać nie swoje zasługi. Tak po prostu się nie robi. Kuriozalnym jest, aby przyjmować kłamliwe uzasadniene do uchwały i wprowdzać je do systemu prawa miejscowego. Nasi działacze się napracowali i o tym powinni wiedzieć mieszkańcy Bielska-Białej. Całkiem uczciwie postąpił samorząd Cieszyna i Żywca. Samorządowcy z tamtych jednostek samorzadu zachowali się z klasą. Tymczasem, w Bielsku-Białej wprowadzono nawet tajne posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, zabroniono nam nagrywania jej obrad, aby prawda nie wyszła na jaw. To jakieś szaleństwo. Wsparliśmy zatem projekt Pana Prezydenta RP dr. Andrzeja Dudy, tj. budowę CPK i jego infrastruktury, który tak mocno zgłasza w obecnej kampanii. Bezczelna cenzura ze strony lokalnej Platformy Obywatelskiej w zakresie naszych działań wynika wprost z tego, aby nie wzmacniać ZChR w terenie. Dlaczego? To wynika z naszego wparcia dla reelekcji Andrzeja Dudy w wyborach 28 czerwca. PO woli zatem sama ogłosić sukces, byle tylko działania ZChR oraz lokalnego PiS nie wpływały na decyzje wyborcze mieszkańców Bielska-Białej. To takie lokalne przeniesienie polityki Rafała Trzaskowskiego, którą doskonale określa hashtag #RafałNieKłam. Co ciekawe, Platforma Obywatelska krytykuje budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego. Niemniej, z kradzieży intelektualnej i przejmowania dokonań oraz sukcesów innych środowisk czynią sobie reklamę. Dziekuję zatem byłemu panu posłowi Platformy Obywatelskiej Adamowi Wykrętowi, a dziś bielskiemu radnemu, że wczoraj podczas głosowania postąpił tak, jak trzeba i nie poparł kłamstwa”

– mówi NGO prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, eurodeputowany VI kadencji, dr Bogusław Rogalski.

 

Piotr Galicki

 

Prawdziwe kalendarium batalii o połączenie Bielska-Białej z CPK

poprzez kolej szybkich prędkości wygląda następująco:

6 lutego do przewodniczącego Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Janusza Okrzesika oraz prezydenta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego wpływa petycja liderki lokalnych chadeków, Moniki Sochy-Czyż. Podobne trafiają do władz Cieszyna i Żywca. To jeden dzień po ogłoszeniu, że szybka kolej do CPK będzie docierała jedynie do Czechowic-Dziedzic.

10 lutego Polskie Radio 24 zauważa petycję liderki chadeków w byłym województwie bielskim. W efekcie publikacji medialnych portali prawicowych, pełnomocnik Rządu RP ds. budowy CPK Marcin Horała ogłasza, że przebieg tzw. „szprych” (połączeń) przedstawiony wcześniej nie jest ostateczny, a w sprawie zostaja ogłoszone konsultacje społeczne. Potrwają do 10 marca. Autorka petycji oznacza prezydenta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego oraz Urząd Miasta w Bielsku-Białej w swoim tweecie. 10 lutego petycja Moniki Sochy-Czyż zostaje opublikowana w bielskim Biuletynie Informacji Publicznej.

17 lutego rzecznik prasowy Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, Paweł Czyż spotyka się – z inicjatywy chadeków – z przewodniczącym Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Januszem Okrzesikiem. Spotkanie ma miejsce tuż przed zaplanowanym na godzinę 13:30 posiedzeniem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. Chadecy informują, że trzeba się spieszyć w rozpatrzeniu petycji w sprawie CPK, bo konsultacje społeczne w sprawie przebiegu tzw. szprych mają trwać do 10 marca. Janusz Okrzesik deklaruje, że porozmawia z przewodniczącym Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, aby szybko zająć się sprawą.

22 lutego lokalny portal bielsko.biala.pl publikuje tekst, w którym pisze o inicjatywie. Cenzuruje jednak autorów petycji. Przedstawia jedynie aktywność bielskieggo samorządu w tej sprawie. Blokuje również dostęp do swojego profilu na Twitterze politykom ZChR.

26 lutego, 20 dni po złożeniu petycji, 16 dni po informacji uzyskanej za pośrednictwem tweeta Moniki Sochy-Czyż, prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski (stojący na czele zarządu powiatowego Platformy Obywatelskiej) kieruje wystąpienia samorządu do władz państwowych. Zastępca prezydenta miasta Piotr Kucia pisze w piśmie z 10 marca do przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, radnego Janusza Buzka, że „niezależnie od zgłoszonej petycji” samorząd Bielska-Białej podjął działania …

28 lutego politycy PiS – z udziałem ministra Marcina Horały organiują w hallu dworca PKP Bielsko-Biała konferencję prasową.

W budynku głównego dworca kolejowego w Bielsku-Białej odbyła się dziś konferencja z udziałem ministra Marcina Horały oraz wiceministra Grzegorza Pudy. Pełnomocnik rządu ds. CPK pojawił się w mieście w związku z protestami bielskiego samorządu o pominięciu Bielska-Białej w planach budowy infrastruktury kolejowej w kontekście budowy super lotniska pod Warszawą”

informuje portal bielsko.biala.pl cenzurując faktycznych autorów sukcesu i samej inicjatywy.

4 marca burmistrz Żywca Antoni Szlagor oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Żywcu Jarosław Gowin pisemnie wyrażają podziękowanie dla autorki petycji.

6 marca Zgromadzenie Ogólne Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego Aglomeracja Beskidzka z siedzibą w Bielsku-Białej podjęło Uchwałę Nr 15/III/2020 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego propozycji komponentu kolejowego w ramach projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego. W uzasadnieniu Uchwały napisano m.in.:

(…) wnosimy o uwzględnienie w ramach prowadzonych prac planistycznych w zakresie Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL) (…): 1) bezpośredniego połączenia Bielska-Białej z Centralnym Portem Komunikacyjnym; 2) priorytetowego potraktowania linii kolejowej nr 139 w kontekście połączeń międzynarodowych przez Słowację na południe Europy; 3) utrzymania międzynarodowego znaczenia odcinka Chybie-Zebrzydowice na linii kolejowej nr 93, z uwzględnieniem planowanych na nim prac modernizacyjnych.”

22 kwietnia Rada Miejska w Cieszynie popiera petycję ZChR i przyjmuje odpowiednią rezolucję w sprawie CPK.

25 maja Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej uznała petycję ZChR na niezasługującą na uwzględnienie. Przewodniczący tej komisji, rady Porozumienia Janusz Buzek dziękuje za petycję inicjatorom ze zjednozenia Chrzescijańskich Rodzin.

22 czerwca Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej obradująca pod przewodnictwem radnej Koalicji Obywatelskiej Renaty Gruszki podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie petycji. Radna Gruszka zabrania utrwalania obrad komisji.

23 czerwca Rada Miejska w Bielsku-Białej przyjmuje uchwałę, która pozbawia polityków ZChR autorstwa sukcesu, który przypisuje jedynie aktywności bielskiego samorządu.

 

Komentarze są zamknięte