Cenzura w TVN. Chadecy pytają dlaczego ta stacja nie reaguje na poparcie udzielone w wyborach prezydenckich przez Komunistyczną Partię Polski?

Zastępca Naczelnego1

Jacek Żalek, Monika Socha-Czyż/FB

Jacek Żalek, poseł Porozumienia został wyproszony z programu TVN24 po tym, jak powiedział, że LGBT to nie są ludzie tylko ideologia. Dzienikarka TVN Katarzyna Kolenda-Zaleska zapytała Żalka o słowa europosła PiS Joachima Brudzińskiego, który na Twitterze umieścił wpis ze zdaniem „Polska bez LGBT jest najpiękniejsza”.

 

 

 

Ideologię rozumie się więc jako zespół symboli, mitów, schematów myślowych i struktur językowych, które kształtują komunikację między ludźmi, odzwierciedlając istniejące polityczne i kulturowe hegemonie; z drugiej strony widzi się w niej strategię zmian oraz zespół ideałów nadających kierunek politycznemu i społecznemu działaniu. Ideologia stała się synonimem prądów politycznych o ambicjach totalitarnych iglobalistycznych, czyli takich, które dążą do opanowania całego świata, do bezpośredniego lub pośredniego zniewolenia jednostek i narodów. Wśród tych ideologii na plan pierwszy wysunął się faszyzm, nazizm i komunizm. Od drugiej połowy XX wieku w coraz większym stopniu widzimy wiele form totalitaryzmu pośredniego, przy zachowaniu zewnętrznej formy demokracji. Mamy w nich do czynienia wręcz z rewolucją cywilizacyjną, która za pomocą wszystkich dostępnych środków, jak władza, prawo, media, edukacja, ekonomia, dąży do całkowitej i najgłębszej, bo sięgającej ludzkiej natury, zmiany człowieka i społeczeństwa, a w efekcie do całkowitego zapanowania nad człowiekiem i nad społeczeństwem. Dzisiaj właśnie widzimy, że ruch LGBT to ideologia, do tego neomarksistowska. Czego tu nie rozumie redaktor Kolenda-Zaleska? Rzadko zgadzam się z poglądami Porozumienia Jarosława Gowina, ale poseł Żalek po prostu przywołał fakty

– mówi NGO przewodnicząca Okręgu Bielskiego Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin Monika Socha-Czyż.

 

– Ale co to jest LGBT, może mi pani powiedzieć? – zapytał poseł Jacek Żalek, odpowiadając pytaniem na pytanie Kolendy-Zaleskiej.

–  „To są wszyscy ludzie: homoseksualiści…” – odparła dziennikarka.

Żalek zareagował śmiechem.

– Nie, to nie są ludzie, tak jak... – stwierdził.

– Słucham? Jak to, „to nie są ludzie”? Co pan mówi? – przerwała dziennikarka.

Jacek Żalek odparł, że „to nie są ludzie, to jest ideologia”.

– Są jakieś granice, także w tym programie. Tak że ja bardzo panu podziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę – powiedziała prowadząca.

Reakcja red. Katarzyny Kolendy-Zaleskiej jest przejawem cenzury. Codziennie na antenie TVN mamy istny wysyp stachanowców z Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, którzy czynem wprowadzali i utrwalali zbrodniczy komunizm. Zatem tu mamy podwójne standardy. Jakoś red. Kolenda-Zaleska nie informuje i nie oburza się, że nowy kandydat w wyborach prezydenckich Waldemar Witkowski z Unii Pracy posiada poparcie Komunistycznej Partii Polski. Tymczasem jej istnienie to nie tylko złamanie art. 13 Konstytucji RP, ale też widoczny przejaw mieszania się zbrodniczej ideologii do świata polskiej polityki A.D. 2020. Zatem czekam na apel TVN do Waldemara Witkowskiego – członka PZPR w latach 1976-90 – o jego rezygnację z poparcia KPP”

– konkluduje nam Monika Socha-Czyż.

 

 

Piotr Galicki

  1. Mirosław Dynak
    | ID: f65b9806 | #1

    Skandal…SODOMA i GOMORA…

Komentarze są zamknięte