dr Bogusław Rogalski: Fatima to znak do działania

Zastępca Naczelnego1

Foto: Troje pastuszków Łucja, Franciszek i Hiacynta/YT

Dziś 13 maja, wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej i rocznica Objawień Maryi trzem pastuszkom: Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi. Objawienia rozpoczęły się 13 maja 1917 roku i trwały do 13 października. Maryja ukazywała się dzieciom co miesiąc. Znaczenie Fatimy dla Kościoła i współczesnego świata z wielu względów zasługuje na szczególną uwagę. Dzisiejszy świat zapomina i odchodzi od prawdziwych wartości, wartości chrześcijańskich, które są istotą człowieczeństwa i korzeniami naszej cywilizacji, korzeniami Europy i Polski. Działając w sferze publicznej musimy o tym pamiętać, jeśli chcemy ocalić nasz świat wartości, o których tak często mówiła Matka Boża podczas swoich Objawień. Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin przypomina o tym, że europejska demokracja albo będzie chrześcijańska albo nie będzie jej wcale.

Objawienia ukazały w sposób ewidentny światowy charakter Fatimy poprzez Orędzie i jego rozprzestrzenienie się. Jest ono przeznaczone dla wszystkich i wszystkich wzywa, by w życiu każdego człowieka, również w życiu publicznym, dać miejsce Bogu. Znaczenie Orędzia w odniesienia do pokoju jest powszechnie znane. Ukazało ono swą ważność i aktualność i rozlało się po całym świecie. Znaczenie Fatimy dla Kościoła i współczesnego świata polega na aktualności Orędzia, które zasadza się na nieprzemijającej aktualności Ewangelii i prowadzi do istoty wiary chrześcijańskiej w życiu prywatnym i społecznym. Jestem przekonany, że wielki wkład, jaki Fatima może dać Kościołowi i światu, polega na jej duchowości.

Wybitny teolog De Flores, porównując Fatimę z orędziami z innych objawień podkreśla, jako jej rys szczególny i wyróżniający, duchowość „praktycznych wskazówek dotyczących pobożności, modlitwy i nawrócenia. Pani Fatimska ukazuje autentyczną duchowość skoncentrowaną na nabożeństwie i poświęceniu się Jej Niepokalanemu Sercu. Fatima przedstawia inne jeszcze właściwe jej rysy takie jak perspektywa historyczna i polityczna w której mieści się troska o przyszłość, a nie tylko o teraźniejszość Kościoła i świata”.

Duchowość Fatimy jest duchowością maryjną. Opis znaczenia Fatimy dzisiaj wymaga również uznania jej olbrzymiej misji profetycznej, demaskowania zła obecnego w świecie, ale również musi stwierdzić jasno, że nie do zła należy ostatnie słowo, że Bóg nie zapomina o ludzkości i nie dopuszcza, by ona zmierzała ku przepaści, że Bóg nigdy nie opuszcza swojego Kościoła, nawet wśród prześladowań. W znaczeniu duchowo-religijnym Fatima oznacza przypomnienie prawd wiary, zwrócenie uwagi na konieczność modlitwy, zwłaszcza różańcowej, pokuty i Komunii Świętej wynagradzającej. A wszystko po to, aby świat nie uległ zatraceniu i nie zginął w czeluściach zła. I o tym właśnie muszą pamiętać politycy, którzy są katolikami.

Na jakich zatem głównych założeniach powinni opierać się katoliccy politycy? Przede wszystkim katolicy muszą przestać być bierni, muszą być aktywni w życiu społecznym i politycznym, to obowiązek każdego z nas. Mamy aktywnie bronić zasad wiary i pobudzać w swoich ojczyznach patriotyzm przeciwstawiając się kosmopolityzmowi, liberalno-lewicowej propagandzie oraz poprawności politycznej, która zepchnęła europejskich katolików z powrotem do katakumb. Mamy z nich odważnie wyjść broniąc nasz świat wartości.

Dobro naszych narodów i państw domaga się od nas nowych i bardziej wszechstronnych form udziału chrześcijan w życiu społecznym. Politycy mogą skutecznie bronić tradycyjnych zasad i wartości tożsamych dla fundamentów Europy, a w konsekwencji prowadzić jej sukcesywną rechrystianizację, jako przeciwwagę dla trwającej dechrystianizacji i ateizacji. Żyjemy w czasach, gdy potrzebni są wśród świeckich odważni rycerze Chrystusa i Maryi, nowi krzyżowcy, gotowi bronić tego co święte, dziedzictwa ostatnich dwóch tysięcy lat, które jest zwalczane. Oto nasze zadanie, bo Fatima to znak do działania.

dr Bogusław Rogalski *

* Prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, eurodeputowany VI kadencji

  1. Anonim
    | ID: 37d78684 | #1

    Dziękuję drogi Bogusiu, że przypomnisles wielkie duchowe śweto Maryjne, to jest też droga do działania w kierunku odnowienia Rosji, to do nas niezwykłe istotne, bo z wroga moglibyśmy mieć przyjaciela. Poprzez działania Matki Bożej to jest możliwe. Amen

Komentarze są zamknięte