Zatrudniasz co najmniej 10 pracowników? Do końca stycznia złóż ZUS IWA

Zastępca Naczelnego

Fot. za ZUS

Czasu jest niewiele. Jeśli jesteś pracodawcą dla więcej niż 10 osób, to do końca stycznia masz czas, by powiadomić ZUS o wypadkach i niekorzystnym środowisku pracy. Chodzi o dokument ZUS IWA z danymi za cały 2019 r.

Obowiązek przesyłania takiej informacji do ZUS nie dotyczy wszystkich firm. Informację ZUS IWA mają obowiązek złożyć płatnicy, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

  • byli zgłoszeni nieprzerwanie jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. i co najmniej jeden dzień w styczniu 2020 r.,
  • w 2019 r. zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego średnio miesięcznie co najmniej 10 ubezpieczonych,
  • 31 grudnia 2019 r. byli wpisani do rejestru REGON.

W formularzu ZUS IWA trzeba wpisać rodzaj działalności gospodarczej według PKD czyli Polskiej Klasyfikacji Działalności, liczbę ubezpieczonych, liczbę poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich, liczbę poszkodowanych przy pracy ogółem oraz liczbę zatrudnionych w warunkach zagrożenia”

– Sebastian Szczurek, rzecznik prasowy w opolskim ZUS, i dodaje:

Od danych, które wpisze przedsiębiorca będzie zależeć wysokość składek na ubezpieczenie wypadkowe, jaka będzie obowiązywać przez następny rok składkowy, czyli od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.”

Jak ustalimy wysokość składki wypadkowej?

 

Jeśli płatnik miał obowiązek i przekazał do Zakładu informacje ZUS IWA za trzy ostatnie lata kalendarzowe, to ZUS ustali wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe na podstawie tych danych. Od nich będzie zależeć wysokość składek na ubezpieczenie wypadkowe, które płatnik będzie opłacał od kwietnia 2020 r. do marca 2021 r. Informację o wyznaczonej dla pracodawcy składce, ZUS prześle w zawiadomieniu. Dla płatników, którzy nie mieli obowiązku złożenia dokumentu ZUS IWA, składka na ubezpieczenie wypadkowe w roku składkowym obejmującym okres od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r. wynosi 1,67 proc.

Jak dostarczyć ZUS IWA?

 

Informację ZUS IWA można przekazać w takiej samej formie, w jakiej przekazuje się dokumenty ubezpieczeniowe (zgłoszeniowe i rozliczeniowe). Jeśli przedsiębiorca składa dokumenty drogą elektroniczną, to również ZUS IWA należy wysłać w takiej formie. Gdy jest zwolniony z obowiązku elektronicznego przekazywania dokumentów do ZUS, wówczas także formularz IWA powinien być również złożony w formie papierowej.

Informacja prasowa:

Sebastian Szczurek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa opolskiego

 

Komentarze są zamknięte