Chadecy za dyscyplinowaniem sędziów z „nadzwyczajnej kasty” [aktualizacja]

Zastępca Naczelnego

dr Bogusław Rogalski/YT

W ostatni piątek około południa pojawiło się oświadczenie prezesa Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin – doradcy do spraw międzynarodowych Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR) w Parlamencie Europejskim, deputowanego do Parlamentu Europejskiego VI kadencji – doktora Bogusława Rogalskiego w sprawie wczorajszego głosowania nad poselskim projektem nowelizacji kilku ustaw, które zdaniem wnioskodawców będą dyscyplinować sędziów z „nadzwyczajnej kasty”. Chadecy wyraźnie zdystansowali się do głosowania środowiska Konfederacji za odrzuceniem projektu w pierwszym czytaniu poselskim.

Doprecyzowanie przepisów konstytucyjnych, których celem jest przeciwdziałanie anarchizacji wymiaru sprawiedliwości przez wąską grupę sędziów z „nadzwyczajnej kasty”, uważamy za krok w dobrym kierunku. Uważamy, że głosowanie 19 grudnia 2019 roku posłów z Koła Poselskiego Konfederacja za odrzuceniem tego projektu wspólnie z parlamentarzystami Platformy Obywatelskiej i Sojuszu Lewicy Demokratycznej jest wpisaniem się tego ugrupowania do obozu politycznego, którego celem jest konserwowanie układu okrągłostołowego. Taki wybór politycznej drogi uważamy za fatalny oraz błędny z punktu widzenia dobra wymiaru sprawiedliwości, polskiej racji stanu oraz interesu Polek i Polaków, którzy zmagają się codziennie z problemami w bezstronnym i uczciwym rozpoznawaniu ich spraw przed sądami powszechnymi”

– napisali w oświadczeniu przekazanym mediom.

CZYTAJ:

Dr Bogusław Rogalski: Neomarksistowska kolonizacja umysłów

Chadecy zabiegają o skuteczną walkę z szerzeniem pornografii wśród dzieci i aborcją „na życzenie”

Lider ZChR przypomniał także w swoim oświadczeniu środowisku związanemu z posłem Januszem Korwin-Mikke fragment dzieła „O duchu praw” Monteskiusza:

Nie ma również wolności, jeśli władza sędziowska nie jest oddzielona od prawodawczej i wykonawczej. Gdyby była połączona z władzą prawodawczą, władza nad życiem i wolnością obywateli byłaby dowolna; sędzia bowiem byłby prawodawcą. Gdyby była połączona z władzą wykonawczą, sędzia mógłby mieć siłę ciemiężyciela”.

Po tzw. trzecim czytaniu projektu ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych i ustawy o Sądzie Najwyższym został on wczoraj przegłosowany. Za przyjęciem nowelizacji głosowało 233 posłów, 203 było przeciw, 10 osób wstrzymało się od głosu. Projekt PiS m.in. wprowadza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, za działania kwestionujące skuteczność powołania sędziego oraz za działania o charakterze politycznym. Posłowie z Koła Poselskiego Konfederacja wstrzymali się od głosu. Oświadczenie ZChR mogło się przyczynić do korekty stanowiska środowiska politycznego Janusza Korwin-Mikke.

Piotr Galicki

 

 

 

 

 

***

@bugusrogalski TT

Komentarze są zamknięte