Apel do Antoniego Macierewicza w sprawie upamiętnienia śp. Premiera Jana Olszewskiego

Zastępca Naczelnego

Monika Socha-Czyż z Antonim Macierewiczem

W imieniu Towarzystwa Patriotycznego im. Jana Olszewskiego apeluję do Marszałka Seniora Sejmu RP XI kadencji Antoniego Macierewicza, przyjaciela zmarłego śp. Premiera Jana Olszewskiego o rozważenie osobistego przybycia na sesję Rady Miasta w Bielsku-Białej wyznaczoną na dzień 19 listopada 2019 roku (wtorek) na godzinę 10.00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej (pl. Ratuszowy 1, I piętro sala nr 30).

W tym dniu bielscy radni pochylą się nad naszym wnioskiem o nadanie jednej z ulic w Bielsku-Białej imienia zmarłego w tym roku Jana Olszewskiego i – wbrew stanowisku IPN – zechcą najpewniej Jego upamiętnienie odesłać do „banku danych”, swoistej „zamrażarki”.

18 lutego br. został złożony – jako pierwszy w Polsce – nasz wniosek o upamiętnienie przez nazwę ulicy śp. Jana Olszewskiego.

(…) Jan Olszewski był osobą o niezaprzeczalnych zasługach dla naszego kraju (…) Wobec powyższego w pełni popieramy inicjatywę upamiętnienia osoby Jana Olszewskiego w przestrzeni publicznej miasta. Proponujemy równocześnie, aby obok tablicy z nazwą ulicy rozważyć umieszczenie kolejnej, zawierającą krótką informację o osobie patrona. Takie rozwiązanie będzie służyć naszej wspólnej pamięci, a zwłaszcza edukowaniu młodego pokolenia”

– napisał 5 kwietnia dyrektor Biura Upamiętnienia Walki i Męczeństwa IPN Adam Siwek w swoim piśmie do władz Bielska-Białej.

ZOBACZ OPINIĘ IPN

SKMIC368N4219061107041

Szanowny Panie Marszałku!

W uzasadnieniu do projektu uchwały Rady Miasta Bielska-Białej, sygnowanej przez radnego Porozumienia Jarosława Gowina, Janusza Buzka – szefa Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, czytamy:

Komisja w drodze głosowania, na posiedzeniu w dniu 21 października 2019 r. uznała petycję nr RM.SWiP.152.8.2019 za częściowo zasługującą na uwzględnienie, tzn. przyjęła stanowisko, że Premier śp. Jan Olszewski powinien zostać upamiętniony w Bielsku-Białej. Komisja, rozpatrując petycje, kierowała się m.in. opinią Zespołu Eksperckiego ds. Nazewnictwa Ulic, Placów oraz Nazw Obiektów Fizjograficznych przedstawioną w piśmie Prezydenta Miasta z 14 października 2019 r. (GK.6625.59.2019.DD), w którym czytamy m.in.: „Członkowie Zespołu podkreślili niezaprzeczalne zasługi Jana Olszewskiego dla naszego kraju, jednakże w chwili obecnej nie podjęli decyzji upamiętnienia wskazanej we wniosku postaci, postanawiając włączyć proponowaną nazwę do „banku danych” nazw gromadzonych do wykorzystania w przyszłości.” Komisja przychyliła się do stanowiska Zespołu Eksperckiego”. 

ZOBACZ CAŁY PROJEKT UCHWAŁY

DRUK NR 288

Z powodów politycznych, bielscy radni postanowili zatem pójść drogą radnych opozycji znaną z Białegostoku i Żyrardowa. W „złagodzonej” formie – względem wyżej wymienonych miast – probuje się zatem odesłać w Bielsku-Białej upamiętnienie śp. Premiera Jana Olszewskiego do „banku danych”, aby propozycja tkwiła w nim przez kolejne lata, a być może dziesiątki lat. W tym samym czasie podejmuje się decyzji o lokalizacji kolejnych nazw ulic poświęconych, np. austriackiej śpiewaczce Selmie von Halban-Kurz, ronda „Bielskiego Jazzu” – z wniosku senator PO, Agnieszki Gorgoń-Komor lub poświęcone Galicji. Taki stan wynika wprost ze składu osobowego Zespołu Eksperckiego ds. Nazewnictwa Ulic, Placów i Nazw Obiektów Fizjograficznych, który funkcjonuje przy prezydencie Bielska-Białej Jarosławie Klimaszewskim z Platformy Obywatelskiej.

CZYTAJ WIĘCEJ:

Skandal w Bielsku-Białej! Uhonorowanie Jana Olszewskiego do „zamrażarki”!

Kolejna batalia w Bielsku-Białej. Po inicjatywie uhonorowania Jana Olszewskiego czas na Kornela Morawieckiego?

Władze Bielska-Białej promują jazz … zamiast uhonorować Jana Olszewskiego czy Kornela Morawieckiego?

Wszystko to dzieje się bez adekwatnej odpowiedzi ze strony radnych zrzeszonych w klubie radnych PiS. W marcu tego roku radny, a obecnie poseł Prawa i Sprawiedliwości, Przemysław Drabek publicznie stwierdził, że:

(…) Jeśli wniosek o zmianę ulicy Ludwika Waryńskiego na ulicę Jana Olszewskiego przejdzie całą procedurę (np. opinię Zespołu Eksperckiego ds. Nazewnictwa Ulic, Placów i Nazw Obiektów Fizjograficznych i IPN- przyp. aut.) to nie widzę powodu aby mieć tu jakiekolwiek obiekcje. Postać pana premiera Olszewskiego jest nam bliska. Jak dojdziemy do momentu gdy będziemy podejmować decyzję to nasze stanowisko będzie jasne i czytelne”.

W zaistniałej sytuacji jedynie autorytet Pana Marszałka, szczególne relacje, które łączyły Pana ze zmarłym Premierem, mogą spowodować realizację tej publicznej i jasnej w wyrazie zapowiedzi PiS. Zmarły nie zasłużył, aby wniosek poparty podpisami 20 bielszczan został de facto odrzucony przy milczącej zgodzie partii rządzącej. Gdyby nie istniała możliwość osobistego uczestnictwa z Pańskiej strony w sesji Rady Miasta Bielska-Białej to uprzejmie proszę o zajęcie przez Pana Marszałka publicznego stanowiska w tej sprawie i przekazanie go na sesji przez przewodniczącego klubu radnych PiS do wiadomości mieszkanców.

Z wyrazami szacunku

Monika Socha-Czyż*

Bielsko-Biała, 13.11.2019 r.

* radna Sejmiku Województwa Śląskiego (2015-2018), w latach 2010 – maj 2016 członek PiS. Była prezes Stowarzyszenia Pomocy Samotnym Matkom Domy-Maria. Prezes Towarzystwa Patriotycznego im. Jana Olszewskiego. Członek Społecznej Rady Nadzorczej Szpitala Kolejowego w Wilkowicach. Człowiek Roku 2016 Województwa Śląskiego w plebiscycie „Dziennika Zachodniego”, Człowiek Roku 2015 i 2016 Powiatu Bielskiego.

Komentarze są zamknięte