Adam Słomka proponuje upamiętnienie w Żyrardowie Jana Olszewskiego i Kornela Morawieckiego!

Zastępca Naczelnego1

UM Żyrardów/fot. za Wikipedia.pl

8 listopada pod Urzędem Miasta w Żyrardowie odbył się wiec środowisk patriotycznych. Chodzi o skandaliczną uchwałę podjętą na wniosek radnych Platformy Obywatelskiej w sprawie zmiany nazwy ulicy gen. Augusta Fieldorfa „Nila” na Jedności Robotniczej.

Patrioci z wielu środowisk wątpią w deklaracje władz Żyrardowa o wycofaniu się kontrowersyjnych zmian. Z listem otwartym do prezydenta miasta Lucjana Chrzanowskiego i przewodniczącego Rady Miasta Żyrardowa Ryszarda Migrosa wystąpił znany działacz niepodległościowy Adam Słomka, który proponuje uhonorowanie nazwami ulic w Żyrardowie niedawno zmarłych premiera Jana Olszewskiego i marszałka seniora Sejmu RP VIII kadencji Kornela Morawieckiego.

Dotarliśmy to pełnego tekstu listu Adama Słomki:

KONFEDERACJA POLSKI NIEPODLEGŁEJ

– NIEZŁOMNI

 ul. Sienna 45 lok. 5, 00-121 Warszawa

Warszawa, 7.11.2019 r.

Prezydent Miasta Żyrardowa


Lucjan Chrzanowski

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa

Ryszard Mirgos

Plac Jana Pawła II nr 1
96-300 Żyrardów

LIST OTWARTY

Jako reprezentanci środowiska weteranów walczących o Niepodległość chcemy wyrazić gębokie oburzenie uchwałą podjętą przez radnych z Żyrardowa, w której zdecydowano się na zmianę nazwy ulicy generała Augusta Fieldorfa, „Nila” na ulicę Jedności Robotniczej. Wspomniany pomimo stosowanych podczas przesłuchań tortur odmówił współpracy z komunistami. Sądzony w sfingowanym procesie przez Sąd Wojewódzki dla m. st. Warszawy, skazany został na karę śmierci. Generał „Nil” zamordowany został 24 lutego 1953 r. o godz. 15 w areszcie przy ul. Rakowieckiej.

Wasze działania to to jawny skandaliczny przykład rekomunizacji. Domyślamy się, że pomysł aby bohatera walki z okupantami zastąpić uhonorowaniem rocznicy anektowania przez PPR socjalistycznej PPS ma swoje korzenie w powrocie na polityczne salony tow. Leszka Millera, który urodził się w Żyrardowie.

Postępowanie grupy radnych, którzy firmowali swoimi nazwiskami ten skandal na trwałe wpisze się w annały hańby i zdrady. Domagamy się zatem, aby w Żyrardowie nazwą ulicy zostali upamiętnieni zmarli w 2019 roku – śp. premier Jan Olszewski oraz śp. marszałek senior Kornel Morawiecki. Domagamy się niezależnie od wycofania się z projektu rekomunizacji ulicy gen. Augusta Fieldorfa, „Nila” aby z tutejszego samorządu odeszli wszyscy miłośnicy totalitarnych władz PRL – a zatem funkcjonariusze aparatu represji oraz tajni współpracownicy Służby Bezpieczeństwa.

Liczymy, że żyrardowski samorząd nigdy więcej nie będzie podejmował inicjatyw, które będą uderzały w pamięć o polskich bohaterach.

Za „Niezłomnych”

Adam Słomka

Andrzej Nowak

  1. | ID: b4117116 | #1

    Radni hołdujący fałszywej wersji historii otrzymali już materiały edukacyjne bezpośrednio z Instytutu Pamięci Narodowej, więc nie ma powodu, żeby ich uchwały nie zrewidować.

Zasybskrybuj źródło komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.