Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie promowania zbrodniczego komunizmu przez SLD!

Zastępca Naczelnego1

Towarzystwo Patriotyczne im. Jana Olszewskiego złożyło dzisiaj do Prokuratury Krajowej zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 256 Kodeksu karnego przez komitet wyborczy Sojuszu oraz samą partię Włodzimierza Czarzastego.

– Ze środków komitetu wyborczego SLD wprost promowano w okręgu wyborczym nr 40 z siedzibą w Koszalinie kandydata Komunistycznej Partii Polski, Lecha Fabiańczyka, który w materiałach wyborczych sygnowanych przez swój komitet wyborczy dokonywał przestępstwa z art. 256 Kodeksu karnego. Jeszcze dziś uzupełnimy złożony przez nas do Sądu Najwyższego protest wyborczy dotyczący SLD i domagamy się jego skierowania na rozprawę oraz ujawnienia opinii PKW oraz Prokuratora Generalnego RP przed jego rozpoznaniem – mówi NGO radna Sejmiku Województwa Śląskiego z PiS poprzedniej kadencji, dziś liderka Towarzystwa.

Nie tylko promowanie komunizmu wskazuje, że SLD od PPR/PZPR nadal różni się jedynie z nazwy!

31 sierpnia 2019 r. na Okraju u stóp Karkonoszy odbył się międzynarodowy sabat komunistyczny, w którym wzięło 150-200 uczestników z Czech, głównie organizacji i okręgów przygranicznych, Niemiec, w tym z Berlina, Drezna, Lipska, Torgau i wielu innych miejsc. W tym otwartym akcie promowania zbrodniczego komunizmu brali udział działacze SLD z Lubania, co potwierdził publicznie lider zdelegalizowanego Związku Komunistów Polskich „Proletariat”, sekretarz Komunistycznej Partii Polski, Zbigniew Wiktor. Mało tego, działacze partii Czarzastego mają mieć od wielu lat kontakty z okręgiem Liberec Komunistycznej Partii Czech i Moraw. Oczekujemy zatem, że zostanie podjęta procedura wykreślenia z ewidencji partii politycznych SLD zgodnie z naszym wnioskiem z sierpnia tego roku”

– konkluduje Socha-Czyż.

Zjazd komunistów z udziałem polityków SLD, fot. https://kom-pol.org/

 

Piotr Galicki

  1. Anonim
    | ID: 2c5703a3 | #1

    Jej konkluzje są porównywalne z konkluzjami rośliny na poziomie mchu

Komentarze są zamknięte