Rada dla bezdomnych

Zastępca Naczelnego

Fot. za Wikipedia.pl

Prezydent Krakowa profesor Jacek Majchrowski powołał Radę do spraw Bezdomności, która ma wypracować praktyczne rozwiązania na rzecz osób pozostających w kryzysie bezdomności oraz koordynować podejmowane przez miasto i organizacje pozarządowe działania – poinformował portal internetowy krakowskiego wydania „Gościa Niedzielnego”.

Mamy świadomość wyzwania, jakie dla miasta stanowią osoby bezdomne, zarówno te, które nie chcą zmieniać swojego stylu życia, jak i te, które walczą o wyjście z kryzysu bezdomności. Dlatego ważne jest powołanie ciała, które zajmie się koordynacją licznych działań podejmowanych przez miasto na rzecz osób bezdomnych oraz działalności organizacji pozarządowych”

– powiedział prezydent dziennikarzom (cytat za portalem).

Przewodniczącą Rady jest radna Alicja Szczepańska, wiceprzewodniczącą Natalia Rutkowska jako przedstawiciel NGO, a sekretarzem Małgorzata Kurdybacz z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

Pozostałymi członkami zostali przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz osób bezdomnych, Krakowskiej Straży Miejskiej, Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa. Kadencja Rady trwa 2 lata, a jej członkowie pełnią swoje funkcje społecznie.

Do zadań Rady należy opiniowanie dokumentów strategicznych miasta i aktów prawa miejscowego dotyczących osób w kryzysie bezdomności, przebywających na terenie gminy miejskiej Kraków oraz proponowanie rozwiązań i wypracowanie form współdziałania z osobami w kryzysie bezdomności. Do kompetencji rady należy także edukacja mieszkańców Krakowa w zakresie przeciwdziałania stereotypom funkcjonującym w społecznym postrzeganiu bezdomności i stygmatyzacji doświadczających jej osób”

– czytamy na stronie internetowej krakowskiego „Gościa Niedzielnego”.

 

Jerzy Bukowski*

 

*Filozof, autor „Zarysu filozofii spotkania”, piłsudczyk, harcerz, publicysta, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, przewodniczący Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w Krakowie, były reprezentant prasowy śp. pułkownika Ryszarda Kuklińskiego w Kraju

Komentarze są zamknięte