Apel o wzięcie udziału w manifestacji w środę 13 marca 2019 r.

Zastępca Naczelnego

Urząd Miasta w Krakowie, fot. NGO Bielsko – Biała

Związek Konfederatów Polski Niepodległej 1979-89 przy współudziale Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie organizuje manifestację, której celem jest sprzeciw wobec blokowania budowy  pomników:  Armii Krajowej – „Wstęga Pamięci”  i „Tym  co stawiali opór komunizmowi w latach 1944-1956″.

Uważamy, że za opóźnieniami w ich wzniesieniu stoją: prezydent Jacek Majchrowski i Kluby Radnych PO, Nowoczesnej i Koalicji Obywatelskiej jak i Klub Majchrowskiego Przyjazny Kraków oraz Klub Kraków dla Mieszkańców. Będziemy domagali się rozpoczęcia budowy tych pomników w najbliższych miesiącach.

Stosowne pisma zostaną podczas manifestacji złożone do prezydenta Majchrowskiego i do Rady Miasta. Manifestacja odbędzie się pod Urzędem Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych nr 3-4, przy drzwiach wejściowych i obok. Przedstawiciele i uczestnicy zgromadzenia wejdą we właściwym czasie do urzędu miasta i wezmą udział w sesji Rady.

Czas zgromadzenia:  w środę 13 marca 2019 r., od godz. 9.45 do godz. 14.00.

Zapraszamy wszystkich popierających te cele.

 

W imieniu ZKPN: Prezes Krzysztof Bzdyl

W imieniu POKiN: Przewodnicząca (-) Małgorzata Janiec

Komentarze są zamknięte