Kolejne wsparcie dla manifestacji w sprawie wzniesienia pomników w Krakowie

Zastępca Naczelnego

Adam Słomka, fot. za KPN-NIEZŁOMNI

Związek Konfederatów Polski Niepodległej 1979-89 przy współudziale Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie organizuje manifestację, której celem jest sprzeciw wobec blokowania budowy  pomników:  Armii Krajowej – „Wstęga Pamięci”  i „Tym  co stawiali opór komunizmowi w latach 1944-1956″. – Chcę zaapelować do wszystkich świadomych patriotów o przybycie pod krakowski magistrat w najbliższą środę 13 marca na godzinę 9:45 przy pl. Wszystkich Świętych nr 3-4.  Zamiast rekomunizacji nazw przestrzeni publicznej chcemy rzetelnego upamiętnienia bohaterów walki o niepodległość – mówi NGO lider KPN-NIEZŁOMNI Adam Słomka.

CZYTAJ WIĘCEJ:

Apel o wzięcie udziału w manifestacji w środę 13 marca 2019 r.

Wojewoda małopolski Piotr Ćwik stwierdził – w trybie nadzorczym – nieważność uchwały Rady Miasta Krakowa z 30 stycznia o zorganizowaniu panelu obywatelskiego w sprawie budowy pomnika Armii Krajowej „Wstęga Pamięci” między Wawelem a Skałką – poinformował „Dziennik Polski”.

Ta uchwała anulowała dwie wcześniejsze z 2010 i z 2018 roku, które przesądziły o takiej właśnie formie upamiętnienia AK w Krakowie.

Rada Miasta została zawiadomiona o wątpliwościach wojewody i wszczęciu przez niego postępowania nadzorczego. Przewodniczący rady przekazał 27 lutego wyjaśnienia w tej sprawie. Jednak, jak teraz czytamy w uzasadnieniu decyzji wojewody, po dokonaniu analizy wszystkich zebranych w toku postępowania nadzorczego materiałów, stwierdził on, że badana uchwała <narusza obowiązujący porządek prawny w stopniu istotnym, co czyni koniecznym stwierdzenie jej nieważności>. Wątpliwości wojewody dotyczyły m.in. charakteru uchwały – czy miała stanowić uchwałę kierunkową dla prezydenta miasta, czy też uchwałę stanowiącą o inicjatywie Rady Miasta Krakowa, wyrażającej wolę przeprowadzenia konsultacji społecznych”

– czytamy w gazecie.

Z wyjaśnień przewodniczącego RMK Dominika Jaśkowca wynikało, że uchwała stanowi intencję Rady dla przeprowadzenia konsultacji społecznych o charakterze panelu obywatelskiego. Skoro tak, to – zdaniem wojewody – zgodnie z obowiązującymi przepisami powinna ona określić nie tylko to, co jest przedmiotem konsultacji, ale też podać uzasadnienie ich przeprowadzenia. A tego w niej zabrakło.

Brak uzasadnienia uchwały w powyższym zakresie czyni ją sprzeczną z obowiązującymi przepisami prawa. W ocenie organu nadzoru, w świetle przytoczonej dyspozycji normy uchwały ramowej, uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji winno stanowić integralną część uchwały, a zatem być przyjęte razem z ocenianą uchwałą. Z wyjaśnień Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa wynika, iż projekt uchwały zawierał uzasadnienie, w którym znalazły się szczegółowe okoliczności argumentujące zasadność jej podjęcia, niemniej jednak uchwała Rady Miasta Krakowa przekazana do oceny nadzorczej Wojewody Małopolskiego nie zawiera uzasadnienia i nie spełnia przywołanego powyżej wymogu”

– napisano w cytowanym przez „DP” uzasadnieniu decyzji wojewody, którego wątpliwości budziło też uprawnienie RMK do określenia form prowadzenia konsultacji należących do kompetencji prezydenta miasta.

Ćwik wytknął również posłużenie się niedookreślonym i niezdefiniowanym terminem „panelu obywatelskiego”.

Na rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Powinno się ją wnieść w terminie 30 dni. W ubiegłym tygodniu Dominik Jaśkowiec, przewodniczący Rady Miasta Krakowa, z którym rozmawialiśmy o postępowaniu nadzorczym w sprawie uchwały z 30 stycznia, mówił: – Moim zdaniem wojewoda uchyli tę uchwałę, z przyczyn politycznych – i trzeba będzie przygotować nowy jej projekt. Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody jest kolejną odsłoną trwającej batalii o pomnik AK u stóp Wawelu”

– napisał „Dziennik Polski”.

Uważam, że w Krakowie jest miejsce na prawdziwy patriotyzm, na dumę z naszej historii, a także na upamiętnienie ważnych organizacji czy osób, które mają wkład w to, że upadł komunizm i PRL. Poza pomnikami, których budowę dziś blokuje lokalna koalicja „totalsów”, uważam, że w Krakowie powinna być ulica upamiętniająca niedawno zmarłego premiera Jana Olszewskiego. Środowisko NIEZŁOMNYCH będzie zatem reprezentowane na manifestacji w najbliższą środę. To wprost naturalne i obowiązkowe dla wszystkich patriotów”

– konkluduje Adam Słomka.

„Dziennik Polski”/Jerzy Bukowski/NGO

 

Komentarze są zamknięte