Czy będzie panel w sprawie budowy pomnika AK?

Zastępca Naczelnego

Piotr Ćwik, fot. za FB

Wojewoda małopolski Piotr Ćwik wszczął – w ramach przysługujących mu kompetencji nadzorczych – postępowanie dotyczące uchwały Rady Miasta Krakowa z 30 stycznia w sprawie organizacji panelu obywatelskiego, którego uczestnicy mieliby wypowiedzieć się, jaka jest najlepsza forma upamiętnienia żołnierzy Armii Krajowej i anulującej wcześniejsze w sprawie lokalizacji oraz kształtu pomnika „Wstęga Pamięci” na bulwarze Czerwieńskim między Wawelem a Skałką – poinformowała Polska Agencja Prasowa.

Zdaniem przewodniczącego RMK Dominika Jaśkowca z Platformy Obywatelskiej-Koalicji Obywatelskiej jest to polityczna próba zablokowania przez reprezentanta obozu rządzącego Polską działań samorządu.

Wątpliwości wojewody to szukanie pretekstu do unieważnienia tej uchwały. Jego zdaniem niejasne jest m.in. to, czy jest to uchwała kierunkowa, czy uchwała stanowiąca o przeprowadzaniu konsultacji, pomimo że w uchwale wyraźnie zostało opisane, że chodzi o konsultacje w formie panelu obywatelskiego”

– powiedział PAP Jaśkowiec przypominając w odpowiedzi dla wojewody, że Rada posiada kompetencje do wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia konsultacji, a podany omyłkowo w podstawie prawnej projektu uchwały niewłaściwy przepis wskazujący na inicjatywę prezydenta w tej sprawie to uchybienie wskazywane w doktrynie i orzecznictwie jako „nieistotne naruszenie prawa”.

Podkreślił, że w uzasadnieniu do projektu uchwały znalazły się szczegółowe okoliczności argumentujące zasadność jej podjęcia. Dodał też, że uchwała została podjęta na potrzeby tylko jednej konsultacji związanej z uczczeniem pamięci żołnierzy AK i nie wprowadza ona „norm wielokrotnego stosowania”.

Inicjator uchwały o panelu Łukasz Maślona z klubu radnych „Kraków dla mieszkańców” zapowiedział w rozmowie z PAP, że w przypadku uchylenia uchwały o panelu przez wojewodę radni ponowią ją, ponieważ nie można kontynuować prac nad budową monumentu, jeśli równocześnie w tej samej sprawie będą prowadzone konsultacje.

Panel obywatelski to metoda podejmowania decyzji przy współudziale mieszkańców. Losowo wybrana reprezentacja krakowian – uwzględniająca m.in. kryterium wieku, płci, wykształcenia i dzielnicy zamieszkania – wraz z ekspertami dyskutuje nad rozwiązaniem konkretnego problemu. Realizowane jest to z proponowanych rozwiązań, które uzyska 80 proc. głosów uczestników panelu. Zgodnie z uchwałą radnych prezydent Krakowa do końca lutego ma powołać zespół ekspertów, którzy przygotują panel, a jego wyniki mają być przedstawione najpóźniej do 25 czerwca. W panelu miałoby wziąć udział ok. 100 osób”

– czytamy w depeszy Polskiej Agencji Prasowej.

Tę uchwałę ostro skrytykował główny inicjator budowy pomnika – prezes Okręgu Małopolska Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej mecenas major Ryszard Brodowski widząc w niej próbę niedopuszczenia do upamiętnienia AK pod Wawelem. Wsparło go Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, a także wojewoda Ćwik oraz marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski, którzy zaapelowali w liście otwartym do władz Krakowa o to, aby w możliwie krótkim czasie udało się wznieść w mieście ten pomnik.

Klub radnych Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział wniesienie pod obrady w najbliższym czasie uchwały o anulowaniu tej o panelu obywatelskim – jeżeli nie uchyli jej wojewoda – i powrocie do tej z 2010 roku (powtórzonej w ubiegłym), na mocy której „Wstęga Pamięci” według projektu Alexandra Smagi ma stanąć na bulwarze Czerwieńskim.

Na koniec chcę powtórzyć to, o czym pisałem już tutaj wcześniej: niezależnie od intencji, którymi kierują się zwolennicy innych niż pomnik form uczczenia w Krakowie Armii Krajowej, ich działania są jednoznacznie odbierane w nie tylko krakowskich środowiskach kombatanckich i patriotycznych jako wrogie wobec nich.

 

Jerzy Bukowski*

*Filozof, autor „Zarysu filozofii spotkania”, piłsudczyk, harcerz, publicysta, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, przewodniczący Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w Krakowie, były reprezentant prasowy śp. pułkownika Ryszarda Kuklińskiego w Kraju

Komentarze są zamknięte