Książka o śp. Lechu Kaczyńskim – zachęcamy do zakupu jednego z 1000 unikalnych egzemplarzy

Zastępca Naczelnego

Fot. za Fundacja Warsaw Institute

Ukazała się właśnie książka „Lech Kaczyński. Prezes Najwyższej Izby Kontroli w latach 1992–1995”, której autorką jest Anna Karolina Piekarska, absolwentka Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego; od 2006 r. pracownik Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, współautorka publikacji zbiorowej „Lech Kaczyński. Biografia polityczna (1949–2005)” (Wydawnictwo Zysk i S–ka, Poznań 2013), w latach 2017–2018 redaktor naczelnej anglojęzycznego kwartalnika „The Warsaw Institute Review”.

Książka stanowi usystematyzowany w dziewięciu rozdziałach przegląd wiedzy na temat okoliczności powołania Lecha Kaczyńskiego na stanowisko Prezesa NIK, szczegółów reformy instytucji (w zakresie organizacyjnym, merytorycznym i kadrowym), objęcia zasięgiem badań kontrolnych najważniejszych obszarów aktywności państwa, współpracy z instytucjami zagranicznymi, nadania ram prawnych działalności instytucji poprzez przygotowanie i przeprowadzenie procesu legislacyjnego nowej ustawy, wreszcie okoliczności odejścia z zajmowanego stanowiska. Publikację zamykają przytoczone w ostatnim rozdziale oceny, opinie, a także wspomnienia o Lechu Kaczyńskim jego najbliższych współpracowników w Najwyższej Izbie Kontroli.

 

Zachęcamy do zakupu jednego z 1000 unikalnych egzemplarzy nowozredagowanej części biografii śp. Lecha Kaczyńskiego. Twarda oprawa, papier premium, unikalne nowe zdjęcia – tylko 1000 egz. Pierwszy projekt wydawniczy Fundacji Warsaw Institute.

 

Sklep:

Informacja za: Fundacja Warsaw Institute. 

Komentarze są zamknięte