Polecamy oddanie głosu na Jerzego Bukowskiego w plebiscycie „Dziennika Polskiego” i „Gazety Krakowskiej”!

Zastępca Naczelnego
Szanowni Czytelnicy! Pozostał tydzień na oddawanie głosów w plebiscycie „Dziennika Polskiego” i „Gazety Krakowskiej” na Osobowość Roku 2018. Polecamy poparcie kandydatury dra Jerzego Bukowskiego w kategorii „Samorządność i społeczność lokalna”, do jakiej zgłosiła go kapituła za obronę budowy Pomnika Armii Krajowej oraz popularyzację i krzewienie postaw patriotycznych. Prosimy o wysłanie SMS-a (za 2,46 zł) o treści KRS.37 na numer 72355 oraz zachęcenie do tego znajomych, którzy znają i doceniają jego aktywność społeczną.

Jerzy Bukowski jest filozofem. Autorem „Zarysu filozofii spotkania”, piłsudczykiem, harcerzem i publicystą, m.in. Niezależnej Gazety Obywatelskiej. To również rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, przewodniczący Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w Krakowie oraz były reprezentant prasowy śp. pułkownika Ryszarda Kuklińskiego w Kraju.
Nominowanego można też poprzeć  w inny sposób podany na poniższej stronie, na której są również aktualne wyniki (aktualnie dr Jerzy Bukowski jest na czwartym miejscu):
REDAKCJA NGO
Komentarze są zamknięte