Nowe wózki z krakowskimi obwarzankami

Zastępca Naczelnego

Urząd Miasta w Krakowie, fot. NGO Bielsko – Biała

Dzisiaj wszystko musi być znormalizowane i podlegać sztywnym regułom. Hołdując tej zasadzie Urząd Miasta Krakowa już dawno temu określił przyszły kształt dorożek wożących turystów po centrum podwawelskiego grodu, a teraz zabrał się za projektowanie wózków do sprzedaży obwarzanków oraz lokalnych pamiątek.

Do końca lutego przyszłego roku osoby prowadząc handel obwoźny w Krakowie będą je testować. Obecnie funkcjonuje w mieście około 30 wózków z obwarzankami i 19 z pamiątkami. Po wygaśnięciu dotychczasowych umów z zarządcą terenu powinny one zostać wymienione na nowe.

Rok temu magistrat ogłosił konkurs na zaprojektowanie nowego wyglądu mobilnych stoisk. Wygrały dwa projekty: Jakuba Gołębiewskiego i Daniela Suchockiego. Za dwa miesiące okaże się, który z nich zyskał większe uznanie krakowian.

 

Zastępca Redaktora Naczelnego NGO

Jerzy Bukowski*

*Filozof, autor „Zarysu filozofii spotkania”, piłsudczyk, harcerz, publicysta, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, przewodniczący Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w Krakowie, były reprezentant prasowy śp. pułkownika Ryszarda Kuklińskiego w Kraju

Komentarze są zamknięte