Krakowskie 500 plus

Zastępca Naczelnego

 

Urząd Miasta w Krakowie, fot. NGO Bielsko – Biała

Jedna z ważnych obietnic złożonych przez kandydującego po raz piąty na urząd prezydenta Krakowa profesora Jacka Majchrowskiego, czyli wypłata co miesiąc 500 złotych dla osób niepełnosprawnych, właśnie wchodzi w sferę realizacji – poinformował „Dziennik Polski”.

Urząd Miasta Krakowa zapowiedział wprowadzenie tego świadczenia na przyszły rok podkreślając jego pionierski charakter w skali kraju.

Wprowadzany od 2019 r. dodatek opiekuńczy w kwocie 500 zł miesięcznie ma stanowić wsparcie dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów. Do jego otrzymania będą uprawione tylko osoby, które mieszkają na terenie gminy Kraków, a także opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych”

– czytamy w gazecie.

Dyrektor Biura Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie Mateusz Płoskonka wyjaśnił sens tego pomysłu w rozmowie z „DP”:

Grupa, do której należą opiekunowie osób niepełnosprawnych, jest szczególnie potrzebująca ze względu na to, że nie tylko boryka się z chorobą osób im najbliższych, lecz często także z trudną sytuacją finansową. Wielu z nich zmuszonych jest do rezygnacji z pracy zawodowej w celu całodobowej opieki nad chorym członkiem rodziny. Wprowadzeniem świadczenia chcemy w realny sposób ich wesprzeć, a co za tym idzie, poprawić funkcjonowanie ich gospodarstwa domowego.”

Uprawnieni do otrzymania dodatku będą opiekunowie osób niepełnosprawnych korzystający wyłącznie z pomocy w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna.

Postępowanie w sprawie jego przyznania wszczynane będzie z urzędu, dzięki czemu nie będzie konieczności składania odrębnych wniosków ani dodatkowej dokumentacji. Urząd Miasta będzie weryfikował wydawane decyzje na podstawie zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, dzięki czemu proces ten będzie znacznie uproszczony”

– napisał „Dziennik Polski”.

Zastępca Redaktora Naczelnego NGO

Jerzy Bukowski*

*Filozof, autor „Zarysu filozofii spotkania”, piłsudczyk, harcerz, publicysta, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, przewodniczący Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w Krakowie, były reprezentant prasowy śp. pułkownika Ryszarda Kuklińskiego w Kraju

Komentarze są zamknięte