Czy lwy będą nadal strzegły Orląt?

Zastępca Naczelnego

Fot. YT

W sprawie oświadczenia Rady Obwodowej Lwowa na temat usunięcia posągów dwóch kamiennych lwów z kwatery Orląt Lwowskich cmentarza Łyczakowskiego Ambasada RP w Kijowie interweniowała w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Ukrainy – poinformował Polską Agencję Prasową szef polskiego MSZ Jacek Czaputowicz wyrażając jednocześnie nadzieję, że możliwe jest wypracowanie porozumienia w tej materii, jeżeli tylko wyciszy się emocje i zrozumie strategiczny cel, jakim jest rozwój pozytywnych stosunków dyplomatycznych między obu państwami.

Zdaniem lwowskich radnych lwy stanowią „symbol polskiej okupacji Lwowa”.

Dwa kamienne lwy stanowiące niegdyś integralną część kolumnady Pomnika Chwały powróciły na Cmentarz Orląt Lwowskich w grudniu 2015 roku. Zdaniem lwowskiej Rady Obwodowej stanęły tam nielegalnie. Obecnie posągi są zasłonięte płytami paździerzowymi”

– czytamy w depeszy PAP.

Rada Obwodowa wydała oświadczenie, w którym czytamy:

Dążenie do ustawienia potajemnie pomników polskiej okupacji Lwowa trwa na tle niszczenia ukraińskich pomników na terytorium Polski, co odbywa się za milczącą zgodą polskich władz lokalnych.”

Zaapelowała także o przeprowadzenie śledztwa w sprawie ustawienia lwów oraz usunięcie ich z cmentarza Łyczakowskiego, a do MSZ w Kijowie zwróciła się o podjęcie działań wyjaśniających w sprawie „niedopuszczalności realizacji własnej polityki historycznej bez wiedzy państwa ukraińskiego i wbrew woli mieszkańców miasta Lwowa” (cytaty za PAP).

Według biura prasowego Rady obwodu lwowskiego oświadczenie w sprawie posągów lwów poparło w głosowaniu 45 spośród 84 deputowanych. Deputowani Rady zapewnili w swoim oświadczeniu, że są zwolennikami pozytywnego rozwoju stosunków ukraińsko-polskich, jednak są zaniepokojeni działaniami, które mogą im zaszkodzić”

– napisała PAP.

Minister Czaputowicz powiedział PAP, że podczas ostatnich rozmów ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Pawło Klimkinem poruszył tę kwestię i uzyskał od niego obietnicę zajęcia się nią.

O powrót rzeźb zabiegała polska Fundacja Dziedzictwa Kulturowego oraz Towarzystwo Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie. W 2015 roku o powrocie zabytkowych rzeźb, usuniętych w 1971 roku przez władze sowieckie, informowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które zapowiedziało, że konserwacja zniszczonych figur będzie przeprowadzona na wiosnę 2016 roku. Konserwacji jednak nie rozpoczęto, gdyż lwowska Rada Obwodowa zwróciła się do policji o sprawdzenie, czy posągi znalazły się tam legalnie i czy ich ponowne umieszczenie na nekropolii nie ma charakteru antyukraińskiego. Od tego czasu posągi lwów są zasłonięte”

– czytamy w depeszy Polskiej Agencji Prasowej.

Na kwaterze Obrońców Lwowa stanowiącej wydzieloną część cmentarza Łyczakowskiego i zwanej z tego powodu cmentarzem Orląt Lwowskich znajdują się mogiły polskich uczestników walk o to miasto poległych w latach 1918-1920. Z ruin podnieśli ją dyrekcja i pracownicy Energopolu, którzy zaczęli porządkować zdewastowany cmentarz w 1989 roku.

W uroczystości ponownego otwarcia cmentarza Orląt Lwowskich 24 czerwca 2005 roku wzięli udział ówcześni prezydenci Polski i Ukrainy Aleksander Kwaśniewski oraz Wiktor Juszczenko.

 

Zastępca Redaktora Naczelnego NGO

Jerzy Bukowski*

*Filozof, autor „Zarysu filozofii spotkania”, piłsudczyk, harcerz, publicysta, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, przewodniczący Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w Krakowie, były reprezentant prasowy śp. pułkownika Ryszarda Kuklińskiego w Kraju

Komentarze są zamknięte