Czy Jarosław Klimaszewski popiera KWW Jacka Krywulta?

Zastępca Naczelnego1

Fot. NGO

W Bielsku-Białej ukazały się pokaźne plakaty wyborcze, na których Przewodniczący Jarosław Klimaszewski stoi obok Prezydenta Jacka Krywulta tak, jakby obaj reprezentowali tę samą drużynę.

W związku z tym nasuwa się pytanie: czy kandydat na Prezydenta Miasta Jarosław Klimaszewski popiera kandydata na Radnego Miasta Jacka Krywulta?

Skoro Pan Prezydent Krywult (jak wynika z plakatu) popiera Pana Klimaszewskiego jako kandydata na Prezydenta Bielska-Białej, to można domniemać, że Pan Klimaszewski okaże jakąś ludzką wdzięczność i poprze kandydaturę aktualnego Prezydenta Miasta na Radnego nowej kadencji!

Dziwię się, że nie wyartykułował tego na wyborczym plakacie, no i jak to odebrać medialnie?


Kampania wyborcza jeszcze trwa, ale czy możliwy taki scenariusz, że wkrótce będą rozlepiane po mieście plakaty ukazujące Jarosława Klimaszewskiego w towarzystwie wszystkich kandydatów na Radnych z KWW Jacka Krywulta i będzie tam widniało wydobywające się z ust aktualnego Przewodniczącego Rady Miasta oświadczenie: POPIERAM???

Zatem odpowiedź na zadane na wstępie pytanie: czy Jarosław Klimaszewski popiera KWW Jacka Krywulta, stanie się już wkrótce „oczywistą oczywistością”?

Rajmund Pollak*

* autor jest jednym z byłych historycznych liderów NSZZ „Solidarność” w FSM, b. radnym Sejmiku Województwa Śląskiego i autorem monumentalnej pozycji książkowej, pt. „Polacy wyklęci z FSM za komuny i podczas włoskiej inwazji”. W nadchodzących wyborach samorządowych jest liderem listy KWW Moniki Sochy do Rady Miasta Bielska – Białej w okręgu wyborczym nr 2. W czerwcu br. uzyskał rekomendację prawyborów WiS Kornela Morawieckiego i środowisk patriotycznych.

  1. Wor
    | ID: bbc56c92 | #1

    Historycznych? A kiedy się ta historia zaczęła?

Komentarze są zamknięte