Dekalog zamiast preambuły?

Zastępca Naczelnego

Znany z opisanej tu przeze mnie 18 czerwca inicjatywy wywieszenia tablic z Dekalogiem – jako reakcji na zło, które się dzieje na Zachodzie – na ścianach podległych mu szkół w Tuszowie Narodowym na Podkarpaciu wójt tej gminy Andrzej Głaz zwrócił się do Senatu, aby 10 chrześcijańskich przykazań zastąpiło preambułę Konstytucji RP – poinformowała „Rzeczpospolita”.

Zgodnie z procedurą jego petycja zostanie rozpatrzona przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Gazeta przypomina, że „preambuła powstała wskutek kompromisu wielu grup politycznych, więc jest w niej mowa o obywatelach <zarówno wierzących w Boga, będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i niepodzielających tej wiary>”, a rozpoczyna się od słów: „W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny”.

W cytowanym przez „Rz” piśmie wójta do Senatu czytamy:

„Dekalog to fundament życia jednostek, społeczeństw i narodów, jego przykazania chronią człowieka przez niszczącą siłą egoizmu, nienawiści i fałszu. (…) Istotne jest więc, aby w tych czasach stanowił on podstawę praw i działań każdego z nas.”

Szef senackiej Komisji Robert Mamątow z Prawa i Sprawiedliwości sądzi, że petycja nie zostanie pozytywnie rozpatrzona.

„- O ile ja sam uznaję Dekalog za podstawę ładu i porządku, o tyle nie każdy musi się z tym zgadzać. Poza tym nie jesteśmy dobrym adresatem petycji, bo obecnie nie ma większości potrzebnej do zmiany Konstytucji RP”

– powiedział „Rzeczpospolitej”.

 

Zastępca Redaktora Naczelnego NGO

Jerzy Bukowski*

*Filozof, autor „Zarysu filozofii spotkania”, piłsudczyk, harcerz, publicysta, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, przewodniczący Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w Krakowie, były reprezentant prasowy śp. pułkownika Ryszarda Kuklińskiego w Kraju

Komentarze są zamknięte