Nowy piec kaflowy sposobem walki ze smogiem w Bielsku – Białej?

Zastępca Naczelnego

W lutym 2017 roku prezydent Bielska – Białej Pan Jacek Krywult podpisał list intencyjny z przedstawicielami Przedsiębiorstwa Komunalnego Therma oraz Tauron Ciepło w sprawie podjęcia współpracy w zakresie poprawy jakości powietrza w mieście. Chodzi m.in. o promowanie „Programu uciepłownienia osiedli w centrum Bielska-Białej” i o edukację na temat negatywnych skutków palenia szkodliwym opałem w przestarzałych piecach.

Jak podał 20 lutego 2017 r. lokalny „Dziennik Zachodni”,

cyt.

 

„– Temat smogu stał się modny, wszyscy walczą głównie z jego skutkami – proponują rozdawanie masek albo dzień darmowych przejazdów. To nic nie daje. Trzeba zająć się przyczynami – stwierdził Jacek Krywult, prezydent Bialska-Białej. (…) W Bielsku-Białej są takie możliwości. Przepustowość naszych sieci jest wystarczająca, by podłączać nowe obiekty. Mamy już opracowany program na podłączenie 26 budynków na starówce – wyjaśnił Józef Niedokos, prezes PK Therma. Na starówce znajduje się ok. 260 budynków. Przyłączenie pierwszych 26 do sieci ciepłowniczej to początek. Ale i to nie jest łatwe – problemem jest częsty brak zgody mieszkańców. – Therma deklaruje wykonanie przyłącza i węzła cieplnego na swój koszt. Ale problemem są instalacje wewnętrzne, które dużo kosztują. Tu rola urzędu miejskiego i środków, które mają zostać uruchomione – dodał”.

 

Tymczasem realizacja projektu walki o jakość powietrza w Bielsku – Białej pozostawia wiele do życzenia. Radna Sejmiku Województwa Śląskiego Monika zwróciła się pisemnie do obecnych władz Bielska – Białej pytając o lokatorów mieszkań komunalnych z centrum Bielska – Białej, którym blokuje się dostep do projektu prezydenta Krywulta.

 

radna Monika Socha, fot, NGO

„(…) spółka komunalna – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej nadal oferuje mieszkańcom Bielska – Białej, w centrum miasta, wystawianie pieców kaflowych! W dobie realnej walki o dobrą jakość powietrza, czyli walki ze smogiem, to jest dosyć nieodpowiedzialne podejście. Mało tego, zamiast realizacji programu opisanego wyżej, który zapowiadał Pan Prezydent Jacek Krywult, ZGM proponuje względnie wystawienie ogrzewania tzw. etażowego – ale ze współfinansowaniem danego lokatora lokalu komunalnego.

Zatem pytam: Czy ZGM w Bielsku – Białej otrzyma polecenie zaprzestania wystawiania pieców kaflowych, a ogrzewanie etażowe będzie zakładał wszystkim w sposób bezpłatny dla lokatorów ponoszących wysokie koszty czynszowe?

Ponadto proszę o rozważenie występowania przez Gminę Bielsko – Biała do właściwego sądu, w przypadku ,jeśli we wspólnotach mieszkaniowych, np. zarządzanych przez ADEON na zlecenie ZGM, zajdzie przypadek braku zgody właściciela / właścicieli mieszkania na przeprowadzenie podłączenia do sieci ciepłowniczej (…) Chodzi o sytuację, gdy jeden lokator mieszkania własnościowego blokuje inwestycję. Sąd może postanowić o przeprowadzeniu takiej inwestycji nawet w razie takiego sprzeciwu. Wydaję mi się osobiście, że interes większości ma tutaj prymat. Czy zatem władze Bielska – Białej będą pomagały lokatorom mieszkań komunalnych w przedstawionym zakresie?”

– napisała radna Monika Socha, kandydat na prezydenta Bielska – Białej z poparciem prawyborów Wolnych i Solidarnych Kornela Morawieckiego oraz środowisk patriotycznych.

 

Po raz kolejny okazało się zatem, że czym innym są zapowiedzi, a czym innym praktyka. Jeśli okaże się, że istotnie bielski Zakład Gospodarki Komunalnej nadal wystawia lokatorom lokali komunalnych piece kaflowe – bynajmniej nie jako zabytki – to ewidentnie ktoś, czegoś tu nie dopilnował …

 

(słz), Niezależna Gazeta Obywatelska

Komentarze są zamknięte