Uchwała SN: Małgorzata Gersdorf pozostanie prezesem do 30 kwietnia 2020

Zastępca Naczelnego

Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego jednogłośnie przyjęło dziś dwie uchwały. W pierwszej z nich zapisano, że sędzia Małgorzata Gersdorf pozostaje zgodnie z Konstytucją RP pierwszym prezesem SN do dnia 30 kwietnia 2020 r. Druga uchwała związana jest z usunięciem sędziów ze składu SN po 4 lipca.Według nowej ustawy o Sądzie Najwyższym, od 4 lipca automatycznie w stan spoczynku przejdą sędziowie tego sądu, którzy ukończyli 65. rok życia – w tym prezes Gersdorf. Rzecznik SN Michał Laskowski oświadczył, że sędziowie SN w tym przypadku zastosowali bezpośrednio przepis konstytucji.

„My sędziowie Sądu Najwyższego uczestniczący w Zgromadzeniu Ogólnym SN w dniu 28 czerwca 2018 r., pamiętając o złożonym ślubowaniu sędziowskim i wierni Konstytucji RP, która jest najwyższym prawem RP, stwierdzamy, że sędzia SN prof. Małgorzata Gersdorf zgodnie z bezpośrednio stosowanym art. 183 ust 3 konstytucji pozostaje do dnia 30 kwietnia 2020 r. pierwszym prezesem SN, kierującym instytucją, w której pełnimy nasza służbę społeczeństwu” – głosi pierwsza uchwała.

W drugiej uchwale wskazano, że usunięcie ze składu Sądu Najwyższego znacznej liczby sędziów to naruszenie przez władzę ustawodawczą jednej z podstawowych gwarancji niezależności sądownictwa, które w najbliższym czasie istotnie zakłóci normalne funkcjonowanie sądów.

– Uznajemy, że nie można, zgodnie z regułami obowiązującymi w prawie, nie można w trybie ustawy, zmieniać jasnej, kategorycznej i pełnej normy, wynikającej wprost z konstytucji. Tam kadencja I prezesa SN została uregulowana i zgodnie z zasadami prawodawstwa obowiązuje zakaz regulowania tej samej materii w drodze ustawy, a więc aktu, który zawsze powinien być zgodny z konstytucją – dodał rzecznik SN.

PAP

Komentarze są zamknięte