Dobra wiadomość dla dłużników. Termin przedawnienia roszczeń skraca się z 10 do 6 lat

Zastępca Naczelnego

Dłużnikom będzie łatwiej. Ministerstwo przygotowało dla nich nowe przepisy. Podstawowy termin przedawnienia roszczeń skróci się z 10 do 6 lat. Zmiany w prawie zostały przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości. Dobrą wiadomością dla dłużników jest skrócenie terminu przedawnienia roszczenia z 10 do 6 lat. W przypadku roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz dotyczących świadczeń okresowych, np. czynszu najmu i dzierżawy, termin ten wynosiłby, tak jak dotychczas, trzy lata. Ministerstwo Sprawiedliwości wskazuje w uzasadnieniu, że istotną zmianę stanowi wzmocnienie praw konsumentów.

– Nowe rozwiązania są między innymi odpowiedzią na częste praktyki niektórych firm windykacyjnych. Wykorzystują one nieświadomość ludzi i masowo skupują za bezcen przedawnione roszczenia, licząc na to, że dłużnicy nie podniosą przed sądem zarzutu przedawnienia – wskazało MS. Resort przypomniał, że w myśl dotąd obowiązujących przepisów, nawet gdy upłynął okres przedawnienia roszczenia, sąd rozpoznający sprawę może to wziąć pod uwagę wyłącznie wtedy, gdy dłużnik wykaże się odpowiednią inicjatywą i podniesie taki zarzut.

Nowelizacja zakłada, że sąd ma zostać zobowiązany do zbadania, czy roszczenie jest przedawnione.

PAP

Komentarze są zamknięte