Czy w kozielskim Porcie wykonano 1000 odwiertów geodezyjnych? Odpowiemy za dwa miesiące

Zastępca Naczelnego

W związku z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dot. prac geodezyjnych w kozielskim porcie z 25.04.2018 roku uprzejmie informuję, że termin udostępnienia zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do inf. publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1764) zostaje wydłużony do 2 miesięcy (do 25.06.2018 r.) ze względu na konieczność przygotowania danych w sposób oczekiwany przez wnioskodawcę.

Z poważaniem Jarosław Jurkowski
UM Kędzierzyn-Koźle

Mój komentarz:

W ostatnim czasie taka odpowiedź „ust prezydenty Nowosielskiej” stała się normą. Samorząd Kędzierzyna – Koźla pod batutą Sabiny Nowosielskiej staje się coraz bardziej tajemniczy.

Wiktor Sobierajski

Komentarze są zamknięte