Razem dla Opola chce zwolnić mieszkańców z podatku od nieruchomości.

Zastępca Naczelnego

Najpierw jednak remont elewacji Razem dla Opola chce zwolnić mieszkańców z podatku od nieruchomości. Najpierw jednak remont elewacji Dbanie o estetykę i piękno miasta to główny cel nowego pomysłu partii Razem dla Opola. Z inicjatywy miałyby skorzystać głównie wspólnoty mieszkaniowe.Radni nie są w stanie podać ilości mieszkańców, którzy mogliby skorzystać na nowym pomyśle partii. Zaznaczają jednak, że to kolejny krok w poprawie estetyki miasta, podobnie jak inne inicjatywy m.in. konkurs „Odmień swoje podwórko”.

– RdO dba o estetykę miasta i ten program w tym kierunku zmierza. Projekt uchwały zwalniałby z podatku od nieruchomości

 

wszystkich właścicieli budynków mieszkalnych oraz mieszkalno – użytkowych, ale także budynków użytkowych pod warunkiem że są wpisane do ewidencji zabytków. Zwolnienie przysługiwałoby tym podatnikom, którzy zakończą remont elewacji budynku po wejściu w życie uchwały i przysługiwałoby na okres 5 kolejnych lat podatkowych – mówi Krzysztof Drynda szef klubu Razem dla Opola.

Radni zastrzegają przy tym, że zwolnienie nie mogłoby przekroczyć 50% poniesionych kosztów własnych przeznaczonych na remont elewacji. Uchwała przewiduje też wyłączenia z tego przywileju – Pierwsze, to podmioty zalegające z płatnościami wobec gminy, lub takie, które wykonają remont elewacji z pominięciem prawa budowlanego. Z prawa wyłączamy również budynki jednorodzinne, dlatego, że chcemy by program skierowany był przede wszystkim do wspólnot mieszkaniowych, gdzie społecznicy pokrywają znaczne środki jeżeli chodzi o remont elewacji.

Drynda podkreśla, że to wielka okazja dla budynków i kamienic ze śródmieścia. Uchwała ma obowiązywać do końca 2022 roku i Ci wszyscy, którzy przeprowadzą taki remont mogliby skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości przez 5 lat.

– Oczywiście zależy nam na tym, by mobilizować właścicieli budynków do remontu elewacji. My także analizowaliśmy wariant zwolnień z podatku. To jednak dość karkołomna konstrukcja. Podatku od nieruchomości nie płaci wspólnota, a właściciel lokalu. Naszym zdaniem znacznie lepszym jest rozwiązanie, z jakiego już mogą korzystać mieszkańcy Opola. Funkcjonuje bowiem uchwała dotacyjna na remonty budynków zabytkowych. W to wchodzą budynki rejestrowe i znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków. To ponad 3 tys. obiektów, które mogą się starać o dofinansowanie. Do podziału jest 750 tys. zł. – mówi Katarzyna Oborska-Marciniak, rzecznik prezydenta miasta.

oprac. WuEs

Komentarze są zamknięte