Opole: zapraszamy do udziału w modlitwie „Ciemnych Jutrzni”

Zastępca Naczelnego

Podczas dni Triduum Paschalnego szczególnie gorąco pragniemy zaprosić wszystkich do udziału w modlitwie „Ciemnych Jutrzni”. W tym roku w naszej opolskiej katedrze te poranne modlitwy celebrowane będą w Wielki Piątek i Wielką Sobotę o godz. 8.00. Będzie to dla nas niepowtarzalna w ciągu całego roku liturgicznego okazja, aby włączyć się w wielowiekową tradycję Kościoła, który w te święte dni zawsze pragnął czuwać na modlitwie przy swoim umęczonym i pogrzebanym Zbawicielu. Istotą „Ciemnych Jutrzni” jest śpiew psalmów, słuchanie tekstów biblijnych oraz homilii Ojców Kościoła, opisujących zbawczą ofiarę Jezusa oraz jej duchowe znaczenie dla każdego z nas. Podczas tej celebracji jedyny raz w roku liturgicznym wyśpiewane będą w języku łacińskim Lamentacje Jeremiasza, w których prorok opłakuje niewierność ludu wybranego wobec Boga i Jego ojcowskiej miłości. „Ciemne Jutrznie” mogą zatem stać się dla nas nieocenioną pomocą w przeżyciu pogłębionej modlitwy słowem Bożym. Poprowadzą nas także w duchowej drodze podążania za Zbawicielem, który, podobnie jak kiedyś z uczniami, pragnie przeżyć swą Paschę dzisiaj wraz z nami. W tym roku śpiew liturgii „Ciemnych Jutrzni” poprowadzą klerycy Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu oraz Międzyzakonna Schola Sióstr z naszej diecezji.

S. Dolores Nowak

Komentarze są zamknięte