Czy Adam Słomka zostanie prawomocnie skazany za „pogryzienie” funkcjonariusza Policji?

PAC

Adam Słomka w czasie rozprawy 8.03.2018 r., fot. YT

17 lipca 2017 r. lider KPN-NIEZŁOMNI Adam Słomka został skazany przez sędziego Sądu Rejonowego Katowice – Zachód Michała Fijałkowskiego, za to, że miał m.in. pogryźć funkcjonariusza Policji interweniującego podczas protestu weteranów domagających się blisko 5 lat temu zniesienia obelisku „wdzięczności” Armii Czerwonej w Katowicach.

Wydarzenia z lipca 2013 roku i brutalną interwencję Policji pod totalitarnym obeliskiem zarejestrowała telewizja TVN.

Screen materiału TVN24, 1:02 z 1:38, Adam Słomka odepchnięty silnie przez policjanta M.W. „leci” tyłem w kierunku betonowego chodnika.

 

8 marca br. w Sądzie Okręgowym w Katowicach odbyła się rozprawa apelacyjna, której przewodniczył sędzia Jan Kurpas, sygn. VI Ka 7/18.

 

W swojej apelacji od wyroku Sądu Rejonowego Katowice – Zachód Adam Słomka opisuje, cyt. „(…) chodzi o świetnie udokumentowaną przez TVN sytuację, gdy policjant W. popchnął mnie oburącz z całej siły tak, że przeleciałem 2 metry i uderzyłem głową w trotuar. Szczęśliwie w tym miejscu były kwiaty a nie beton. Piszę o tym, gdyż dokładnie w taki sam sposób zginęła moja ma Krystyna, którą w 1986 r. bardzo lekko potrącił samochodem pijany płk Z.Zygadło z kierownictwa Służby Bezpieczeństwa Milicji Obywatelskiej (KW MO). Mama straciła równowagę i przewróciła się na plecy nieszczęśliwie uderzając szyją w krawężnik – co spowodowało złamanie podstawy czaszki i śmierć na miejscu. (…) Charakterystyczne, sędzia M.Fijałkowski wie, że policjant W. popchnął mnie oburącz tak, że przeleciałem 2 metry i uderzyłem głową w trotuar, ale opisuje to zdarzenie (i znane mu doskonale nagranie video) takimi słowami: cytuję strona 4 akapit 22 od dołu uzasadnienia wyroku …”Adam Słomka próbował wepchnąć się pomiędzy Macieja W. a kilof, został przez funkcjonariusza mocno odepchnięty , w wyniku czego cofając się do tyłu stracił równowagę i upadł w stronę otaczających pomnik zarośli. Po chwili jednak znowu wstał…” (…)  sędzia M. Fijałkowski skazał mnie za ugryzienie policjanta W.! (…) Jednak policjant M.W. wielokrotnie zeznał, iż ugryziony został w lewe ramię. (…) Jednak sędzia M. Fijałkowski nie dał wiary oświadczeniu policjanta W., że został ugryziony w lewe przedramię gdyż sędzia dopatrzył się 7 sekundowego ugryzienia w przedramię – UWAGA – : prawe ramię! (…) Nie mam nic przeciwko skazaniu, przykładowo za znieważanie ruskiego pomnika, zerwanie sojuszy, za gryzienie, śpiewanie, szkalowanie czy nawet za „próbę wepchnięcia się pomiędzy Macieja W. a kilof”, itp. złote myśli luminarzy waszej wybranej kasty”.

 

Publiczność w czasie rozprawy, fot. Adam Słomka

8 marca 2018 roku w czasie rozprawy lider KPN-NIEZŁOMNI ujawnił, że sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach Jan Kurpas i jednocześnie przewodniczący Wydziału VI Karnego Odwoławczego tego sądu – zdaniem Słomki – brał  udział w uniemożliwianiu ścigania zabójcy jego matki oraz ochraniających sprawcę jej mordu funkcjonariuszy Policji, prokuratury i sędziów oraz miał nie wydać zgody na sporządzenie przez Adama Słomki fotokopii akt jego własnej sprawy (pismo z 23.01.2013, sygn. VI Ko 169/12). Lider KPN-NIEZŁOMNI Adam Słomka zarzucił też SSO Janowi Kurpasowi, że sam siebie wyznaczył do tej sprawy, w interesie ochrony SSR Michała Fijałkowskiego przed – zdaniem Adama Słomki – odpowiedzialnością dyscyplinarną za sposób rozpoznania spraw „znieważenia” obelisku „wdzięczności” Armii Czerwonej i złamanie obowiązku dochowania bezstronności, dochodzenia do prawdy, itd. W rozprawie apelacyjnej Adama Słomki uczestniczyło tak wielu weteranów z czasów PRL, że część obecnych stała.

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach w tej sprawie zostanie ogłoszony 20 marca o godzinie 11:00.

 

(pac), Niezależna Gazeta Obywatelska w Bielsku – Białej

 

 

Komentarze są zamknięte