Kędzierzyn-Koźle: zagrożenia likwidacją Wydziału Inżynierii Systemów Technicznych nie ma. Na Politechnice Opolskiej w K-K tylko 25 studentów

Zastępca Naczelnego

15 stycznia br., zadaliśmy pytania dot. działalności Wydziału Inżynierii Systemów Technicznych w Kędzierzynie-Koźlu. Odpowiedzi na nasze pytania sprawiły trochę kłopotu panu Wojciechowi Najdzie z Biura Rektora PO Prof. dr hab. inż. Marka Tukiendorfa. Dwukrotnie musieliśmy się upomnieć o odpowiedzi. Szanowny Panie,  Oto odpowiedzi na Pana pytania skierowane do Rektora Politechniki Opolskiej

Czy jest Pan zadowolony z naboru studentów na Wydział Inżynierii Systemów Technicznych w Kędzierzynie-Koźlu w roku akademickim 2017/2018?

Rekrutacji, bez względu na Wydział, nie traktuje się w kategoriach zadowolony/niezadowolony. Każdego roku ustalane są limity przyjęć na poszczególne kierunki. W jednym roku jest mniej chętnych w innym więcej. Tak się zdarzyło, że w roku akademickim, o który Pan pyta było ich mniej. W skali całej uczelni liczba przyjętych nowych studentów utrzymała się na stałym poziomie. Poza tym jak w każdym projekcie, który dopiero się rozpędza, należy skupić się na plusach. W tym wypadku jest to kameralność i komfort nauki w małym gronie, odczuwany zarówno przez studentów, jak i wykładowców.

Co jest przyczyną nikłego naboru na studia w Kędzierzynie-Koźlu? Proszę o własną opinię.

Jak zaznaczyłem w poprzedniej odpowiedzi nie mówimy tu o słabym bądź dobrym naborze. Kierunki na Wydziale w Kędzierzynie-Koźlu przygotowaliśmy pod potrzeby lokalnego przemysłu. Pamiętajmy, że powołanie dzisiejszych ,,przebojów” politechniki: wychowania fizycznego oraz Instytutu Konfucjusza, również było przez wielu kwestionowane. I nie dawano tym „projektom” szans. Decyzje, które okazują się trafne w dalszej perspektywie, często mają trudne początki.

Jakie są najbliższe plany (rok 2018) Instytutu Konfucjusza, który jest umiejscowiony w Kędzierzynie-Koźlu przy ulicy Kozielskiej 16?

W ramach działalności Instytutu Konfucjusza, w 2018 r. chińskie lektorki prowadzą zajęcia w miejscowych szkołach podstawowych. Po przerwie egzaminacyjnej, studenci WIST będą uczyli się języka chińskiego przez kolejny, letni semestr. Informacje o bieżących wydarzeniach IK podaje na swojej stronie internetowej i profilu fb.

Ilu studentów Politechniki Opolskiej obecnie studiuje w Kędzierzynie-Koźlu?

Łącznie studiuje tu 25 osób – 12 na pierwszym i 13 na drugim roku.

Czy ma Pan plan utworzenia innych wydziałów Politechniki Opolskiej w Kędzierzynie-Koźlu w roku akademickim 2018/2019 lub w dłuższej perspektywie?

Na razie nie planujemy takich inicjatyw, ale też ich nie wykluczamy. Wydział uruchomiliśmy w rekordowo szybkim tempie dziesięciu miesięcy, jeśli więc powstanie takie zapotrzebowanie, jesteśmy na nie zdolni szybko i elastycznie zareagować.

Jakie nakłady finansowe poniosło miasto Kędzierzyn-Koźle, które powinno włączyć się w promocję jedynej poważnej uczelni w mieście?

To pytanie do Pani Prezydent.

Czy jakikolwiek podmiot gospodarczy z terenu Kędzierzyna-Koźla udzielił wsparcia finansowego na rozwój wydziałów Politechniki Opolskiej w Kędzierzynie-Koźlu? Proszę o podanie nazw podmiotów gospodarczych oraz ewentualne kwoty wsparcia.

Współpracujemy z Radą Gospodarczą przy Prezydencie Miasta. Wsłuchujemy się w ich głosy. W bieżącym kontakcie ze środowiskiem jest prof. Katarzyna Szwedziak, Dziekan tego Wydziału.

Czy wobec niewielkiej liczby studentów na Wydziale Inżynierii Systemów Technicznych w Kędzierzynie-Koźlu, istnieje zagrożenie całkowitej likwidacji wydziałów Politechniki Opolskiej w Kędzierzynie-Koźlu?

Na razie nie ma takiego zagrożenia. W Kędzierzynie-Koźlu zapewniamy kształcenie wszystkim, którzy są nim zainteresowani.

Wojciech Najda Biuro Rektora PO

Komentarze są zamknięte