Odbiór choinek z nieruchomości zamieszkałych w Opolu

Zastępca Naczelnego

Informujemy, że w miesiącu styczniu i lutym będzie przeprowadzany odbiór naturalnych choinek z okresu Świat Bożego Narodzenia z nieruchomości zamieszkałych, wystawionych obok pojemnika na odpady biodegradowalne w terminie jego odbioru.

Dodatkowo naturalne i sztuczne choinki będą odbierane jako odpady wielkogabarytowe zgodnie z harmonogramem odbioru. Choinkę można również dostarczyć we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszczącego się przy ul. Podmiejskiej 69 lub 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 4.

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących gospodarki odpadami proszę o kontakt z Biurem Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych Urzędu Miasta Opola pod nr tel. 77 44-13-237 lub pocztą elektroniczną na adres: [email protected]

oprac. w.s

Komentarze są zamknięte