List otwarty Adama Słomki do Wojewody Śląskiego oraz Prezydenta Katowic

Zastępca Naczelnego

Szanowny Panie Wojewodo!, Szanowny Panie Prezydencie!

 

W imieniu środowiska „NIEZŁOMNYCH” wnoszę o podjęcie starań na rzecz przywrócenia na katowickim Placu Wolności przedwojennego pomnika „GROBU NIEZNANEGO POWSTAŃCA ŚLĄSKIEGO”.Zwracam uwagę na fakt, że Rada Miasta w Katowicach – zamiast zajmować się przywróceniem historycznych miejsc upamiętnienia faktów ważnych dla Śląska i Polski – postanowiła 28 grudnia 2017 roku wystąpić z inicjatywy radnych PO i Ruchu Autonomii Śląska do WSA w Gliwicach w obronie „dobrego imienia” antysemity i komunisty Wilhelma Szewczyka. Separatyści z RAŚ Jerzego Gorzelika będą 27 stycznia br. promowali nieprawdę historyczną poprzez marsz do radzieckiego, komunistycznego obozu koncentracyjnego w Świętochłowicach – Zgodzie i określenie tej prowokacji jako marszu do „polskiego obozu”! Niestety, taka hucpa jest możliwa rónież dzięki postanowieniu Prokuratury Okręgowej w Katowicach, która odmówiła wszczęcia śledztwa wobec działaczy RAŚ, którzy zajmują się poszukiwaniem nieistniejących „polskich obozów”, vide:

Katowicka prokuratura nie chce ścigać RAŚ za „polskie obozy”!

Ponadto właśnie dziś 8 stycznia 2018 r. posłowie .Nowoczesnej, w gmachu Sejmu RP, mają przedstawić założenia do uznania gwary śląskiej za język regionalny w celu domagania się najwyraźniej również usankcjonowania rzekomego istnienia „narodu śląskiego”.

W związku z powyższym jest niezmiernie istotne aby przeciwstawić się szerzeniu antagonizmów i antypolonizmu przez m.in. przywrócenie w/w „GROBU NIEZNANEGO POWSTAŃCA ŚLĄSKIEGO”.

Miejsce lokalizacji tego pomnika ma swoją historię. W 1898 r. na ówczesnym Wilhelmsplatz umieszczono pomnik dwóch cesarzy Wilhelma i Fryderyka. 13.12.1920 r. pomnik wysadzili w powietrze członkowie Polskiej Organizacji

Wojskowej. W 1923 r. w tym samym miejscu utworzono w/w GRÓB NIEZNANEGO POWSTAŃCA ŚLĄSKIEGO. W uroczystości odsłonięcia tego pomnika uczestniczyli Wojciech Korfanty i Prezydent RP Stanisław Wojciechowski. W latach 1923-39 ten pomnik – grób był jednym z kluczowych i reprezentacyjnych miejsc w Katowicach, gdzie organizowano większość uroczystości państwowych i samorządowych. Pod GRÓB NIEZNANEGO POWSTAŃCA ŚLĄSKIEGO przybywali w latach 1923-39 przedstawiciele Wojska Polskiego, Policji, POW, Strzelców, Powstańców Wielkopolskich czy delegacji zagranicznych, a nawet przedstawiciele kolejarzy czy nawet komorników.

Można podejrzewać, że w tym miejscu prowadzono prace archeologiczne lub ekshumacyjne, np. w związku ze zniesieniem istniejącego w tym samym miejscu powojennego obelisku „wdzięczności” zbrodniczej Armii Czerwonej. Można mieć uzasadnione przekonanie, że na miejscu nieistniejącego w/w polskiego i śląskiego miejsca pamięci był pochowany nieznany z imienia i nazwiska Powstaniec Śląski.

Zatem wnoszę o przeprowadzenie stosownej kwerendy w archiwach, albowiem ewentualny stan, w którym na katowickim Placu Wolności mogą nadal znajdować się pohańbione w czasie niemieckiej okupacji i w PRL szczątki bohatera jest godny co najmniej dogłębnego wyjaśnienia.

Przekazuję przy tym w załączeniu kilka zdjęć GROBU NIEZNANEGO POWSTAŃCA ŚLĄSKIEGO z lat 1923-39 z różnych uroczystości.

Z poważaniem
Adam Słomka Przewodniczący KPN-NIEZŁOMNI,
założyciel Centrum Ścigania Zbrodniarzy Komunistycznych i Faszywtowskich,
poseł na Sejm RP I,II,III kadencji

Do wiadomości:
1. Prezydent RP Pan dr Andrzej Duda
2. Prezes Rady Ministrów RP Pan Mateusz Morawiecki
3. Media

Komentarze są zamknięte